Produkt- och konceptutveckling


Behöver du hjälp med att utveckla din café- eller restaurangverksamhet? Är köket rätt dimensionerat och ekonomin i balans? Eller behöver du ta fram nya produkter eller recept? 

Om verksamheten har kört fast och utvecklingen stannat, kan det löna sig att ta in en utomstående rådgivare för att kunna granska helheten och hjälpa till med utvecklingen.

Björn Helsing fungerar som SupportMe:s rådgivare inom HORECA-sektorn. Hans expertis omspänner allt från strategisk rådgivning till produkt- och konceptutveckling inom hela restaurang- och eventbranschen.  Han har en lång erfarenhet av arbetsledning och personalfrågor inom branschen.

Helsings arbete går ut på att identifiera problemen och fallgroparna för att hitta de rätta åtgärderna som kan föra verksamheten framåt.

Till att börja med gör Helsing alltid en helhetsbedömning av verksamheten. Det omfattar allt från arbetssätten, personalfrågor, kassaflöde, menyplanering, lagerhantering till köks- och restaurangdimensioneringen. Genomgången resulterar sedan i ett förslag på olika åtgärder. Utgående från förslaget fortsätter jobbet med mera specifika frågor.

Förutom konsultationer inom kök och restaurang, jobbar Björn Helsing även med produktutveckling för små livsmedelsföretag.  Då kan du få hjälp med om olika produkters marknadsföring, receptutveckling och foodstyling inför fotograferingar och marknadsföring.


 

Boka tid för ett inledande digitalt möte antingen via chatten eller per e-post info@supportme.fi.

Du kan även boka Björn Helsing som föreläsare. Du hittar hans föreläsningar här.
För bokningar, förfrågningar och närmare prisuppgifter kontakta oss antingen per e-post info@supportme.fi eller via vår chat nere i högra hörnet.