KASAM – känsla av sammanhang 


Vad beror det på att vissa av oss klarar bättre en tuff föränderlig arbetsvardag, medan andra klarar det sämre? Vi bad arbetshandledare Jenny Julin på TwoSisters Consultation att förklara närmare. 

Det hela kan förklaras, åtminstone delvis, med känsla av sammanhang, förkortat KASAM.

Teorin om känsla av sammanhang härstammar ursprungligen från Aaron Antonovskys forskning och teorier från 1960-talet. Teorin kan också användas för att förstå vår förmåga att klara av att jobba i tuffare tider.


En helhet av tre begrepp

Känsla av sammanhang kan förklaras som en helhet bestående av tre olika begrepp eller förmågor.

Meningsfullhet lägger själva grunden för känsla av sammanhang. Det handlar om att individen själv känner en drivkraft och känner att det är meningsfullt det hen gör.  

– Det handlar om att hitta vad som är meningsfullt för just mig för det är olika för oss alla, berättar arbetshandledare Jenny Julin.

Just detta kan vara en utmaning på arbetsplatserna. D.v.s. hur man ska lyckas förmedla meningsfullhet, fortsätter Julin. 

I vissa yrken är det lättare att förmedla meningsfullhet, medan det är svårare i andra yrken. 

Begriplighet bygger på meningsfullhet och behövs för att vi ska förstå vad som händer i vår vardag och i vår arbetsvardag. Det är en förmåga att kunna se orsak och verkan. 

– Inser jag varför det här händer nu? Vem är jag i situationen? Vad är min roll? är frågorna du kan ställa dig själv, förklarar Jenny Julin.

Hanterbarhet är kronan på det hela. Det är individens syn på sin egen förmåga att hantera en situation. Med andra ord, att man tror på att det finns en lösning och att man litar på sin förmåga att lösa olika situationer. Du behöver ha både meningsfullhet och begriplighet i din vardag för att uppnå hanterbarheten.

 

Coronavåren har testat oss

Coronakrisen har varit ett verkligt test i KASAM.

-Vi tar ibland yrken som självklarheter. Men nu i vår har vi kunnat se hur vissa yrken lyfts upp och hur allmänheten börjat värdera dessa ännu högre. Vi har fått se att alla behövs just på sin plats, säger Jenny Julin.

Våren har varit exceptionellt stressig för vissa yrkeskategorier. Den här situationen har man kunnat hantera bättre om man har haft förmågan att se både meningsfullhet och begriplighet i situationen. Man har förstått varför det är så här just nu, att det kan gå över och vad som måste göras.

 

Ett förklaringsverktyg

Känsla av sammanhang kan ses fram för allt som ett förklaringsverktyg eller ett tillstånd. De personer som har alla tre förmågor kan lättare klara av svårare perioder och hantera stress. Det finns givetvis också andra faktorer som påverkar.

– Ser man de här tre olika delarna: meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet, är det ett tecken på att man har en bra känsla av sammanhang. Men om man känner att “nej, det går inte” – då har man inte hittat rätt ännu, förklarar Jenny Julin. 

Även om man har en bra känsla av sammanhang, kan man ändå uppleva tuffa känslor, må dåligt eller tycka att en situation är jobbig. Men det betyder att man trots de jobbiga känslorna kan hantera situationen. 

 

Vi är olika

Vi behöver förstå att vi är alla olika och har olika förmågor.  Vissa har inte ovan nämnda egenskaper naturligt utan måste träna upp dem.  Man kan också behöva jobba lite extra med de olika delarna. 

Känsla av sammanhang är någonting som olika ledare borde sträva efter. Med andra ord, att ha en känsla för sin personal och på så sätt kunna föra en konstant dialog med sina medarbetare.

– Som ledare bör du känna till att dina medarbetare har olika förmågor. Då kan du anpassa kommunikationen på ett sådant sätt att alla har en möjlighet att uppleva en känsla av sammanhang, säger arbetshandledare Jenny Julin.

Vi kan inte förvänta oss att arbetslivet är en jämn linje hela tiden. Det kommer svårare perioder och dessa perioder måste man jobba sig igenom. 

 


Spana även in Two Sisters Consultations föreläsningar i webbshoppen. Vill du veta mer om arbetshandledning? Eller boka tid för ett digitalt möte?

Ta kontakt i chatten, så berättar vi mer!