Ett bra HR-tänk stöder innovationer

Aldrig förut har vi haft så stor uttalad fokus på innovation i företag. Det finns en allt större uttalad press på att innovera mera än tidigare. Men för att gå från idé till verklighet så krävs en smart och implementerande process där det behövs ett grundmurat internt arbete i olika steg – allt från kritiskt tänkande i testfasen till kreativt tänk, uthållighet och inspiration.

Enligt den brittiska HR-tidningen Personell today så har HR en så mycket större del av ett innovationsarbete än man vill medge alla gånger.  Det handlar inte längre enbart om forskning och utvecklandet av själva produkten. Nej,

– Innovation handlar också om organisationskultur, arbetsmetoder, operativa processer, kundfokus, PR, affärsmodeller, rekrytering och utveckling av ledarskap. Allt är numera en möjlighet för innovation om man hanterar processerna rätt. Med andra ord så stöder HR-arbetet fullt ut innovationsarbetet, säger Victoria Harrison-Mirauer.

Så här kan man stärka synen på HR och innovationskrav

  • Kom ihåg att det är människor bakom innovationer. Allt kan tränas – så även innovationstänk. Ingen föds som en innovatör! Men om du skapar en kultur där ledningen lyssnar och klimatet tillåter nya ideér så blir man en helhet där nya tankar vågar växa. Och misslyckanden är tillåtna.
  • HR-teknologin ställer nya krav. Här är det agila tänket oerhört viktigt. I en värld som blir allt mera digital behövs en välfungerande HR som både kan identifiera kompetens men också se till medarbetarens engagemang och mående. HR kan hjälpa till som en sammanlänkande hand och dels tolka resultat från mätningar men också stöda kommunikationsprocesser och en platt organisationsstruktur.
  • HR är en del av innovationstänket. Här handlar det om att testa nya modeller, metoder och arbetssätt. I det skedet är även HR en viktig aktör med tanke på medarbetare och personalarbetet.
  • HR och arbetskraften. Att identifiera kompetens men inte stanna vid att vara en reaktiv aktör  – tvärtom behöver HR vara i fronten när det gäller digital transformering samt de förändringar som möter arbetskraften framåt.