Hur väl känner du ditt team? En av nycklarna till framgång!

Carina Granö-Träskelin (foto: Jacob Åberg).

 

Har du koll på vilka styrkor som finns i ditt team? Hur agerar ni tillsammans? Genom att öka förståelsen för varandra, kan teamet maxa sin potential och minska antalet konflikter.

Speciellt under tuffare tider behöver du som chef och teamledare verkligen känna och förstå ditt team och dina medarbetare. Vi motiveras dessutom av olika saker och det här viktigt för en ledare att förstå, säger Carina Granö-Träskelin som är professionell coach och driver välmåendecentret Wasa Wellness.

– Vi har alla olika styrkor men vi är alla lika värdefulla för teamet. Då vi känner varandras egenskaper och drivkrafter, förstår vi också varandra mycket bättre och varför vi agerar som vi gör. Det här underlättar hela samarbetet.

Granö-Träskelin lyfter fram kartläggningsverktyget Core Strenghts SDI – Strength Deployment Inventory, som ett mycket användbart verktyg för team och för att lära känna sig själv bättre.

SDI går ut på att ta fram och analysera styrkor både på individ- och teamnivå i två lägen – både då det går bra och då konfliktsituationer uppstår. Individernas styrkor analyseras också i relation till varandra. Verktyget tar fram värderingar och prioriteringar inom områden som relationer, resultat och struktur. 

Målsättningen är att öka förståelsen för varför vi agerar på ett visst sätt och hur vi relaterar till varandra. Genom att förstå varandra bättre blir teamet även starkare och antalet konflikter minskar. 

Minskade konflikter syns också direkt i lönsamheten på ett företag. Granö-Träskelin berättar att en medelstor konflikt kan lätt börja kosta företaget cirka 50 000 euro, där inräknat bland annat sjukledigheter, arbetshälsovård och vikarier. 

Granö-Träskelin lyfter fram flera fördelar med kartläggningen. Den är både praktisk och visuell. Dessutom genomförs den digitalt.

Framför allt får teamet veta hur teamet kan använda sina styrkor rätt i olika lägen för att nå sin fulla potential. Teamet får en överblick över sina styrkor och samtidigt också om det glappar någonstans. Det här kan vara värdefull information inför till exempel rekryteringar.  

 – Analysen hjälper bland annat till att förstå hur teamet reagerar och agerar i pressade lägen. Man kan se konfliktförloppet och räkna ut hurdana konflikter som kan uppstå, förklarar hon. 

På basen av resultatet ges dessutom konkreta kommunikationstips för hur man kan bemöta varandra till exempel under möten och i medarbetarsamtal för att undvika missförstånd.

– Alla är vi lika värdefulla i ett team just därför att vi har olika sätt att se på världen och olika vägar på vilket sätt vi når resultat. Mångsidigheten ger balans och styrka åt teamet som helhet, konstaterar Granö-Träskelin.

 


Är du intresserad av SDI-kartläggning och gruppcoachning för just ditt team?
Coachningstjänsterna erbjuds via välmåendecentret Wasa Wellness.
Ta kontakt i chatten eller via e-post info@supportme.fi, så hjälper vi dig vidare.