Hur mår du? Hur mår ni?

Jenny Julin och Anna Nordmyr

 

I dessa exceptionella tider behöver både individer och grupper stöd mer än någonsin. Och aldrig har väl arbetshandledning och coachning varit mer behövt än nu? På TwoSisters Consultation jobbar man dagligen för välmående och fungerande arbetsplatser. 

Jenny Julin och Anna Nordmyr arbetar som arbetshandledare och coacher på TwoSisters Consultation, som är namnet på YourCoachs avdelning för socialt och mentalt välmående på arbetsplatser.

Arbetshandledning handlar om att utveckla sig själv eller sitt team genom att granska sig själv under ledda former.  Tillsammans med en arbetshandledare kan en individ eller ett team fokusera på olika frågor och utmaningar. 

– En arbetshandledare kan hjälpa till i frågor såsom tids- och stresshantering, samarbete och olika konfliktsituationer samt fungera som ett stöd för förmän, nämner Anna Nordmyr och Jenny Julin som några exempel på frågor man jobbar med. 

Men det kan också handla om att fungera som ett stöd vid ett vägval i arbetslivet eller som ett bollplank för olika arbetsteam.   

 En arbetshandledare betraktar en situation alltid med ett perspektiv utifrån.  

– Det kan vara skönt att ha en utomstående person som styr upp diskussionen och håller fokus på det som gruppen vill jobba med, påpekar Julin.

En personal som mår bra tillsammans och dessutom arbetar professionellt ökar också organisationens produktivitet. Samtidigt minskar sjukfrånvaron.

Arbetshandledning är en utvecklingsprocess, som består av flera regelbundna tillfällen och samtal. 

-Vi ställer frågor och hjälper på så sätt individen eller teamet att hitta sina lösningar för att få arbetet att flyta bättre. Handledningen är alltid konfidentiell, berättar Nordmyr. 

TwoSisters Consultation har tvåspråkiga uppdrag runt om i Österbotten, men också i övriga delar av Finland. I dessa tider går det även bra att ordna arbetshandledning digitalt.

 


Vill ni veta mera om TwoSisters Consultations tjänster?
Ta kontakt i chatten, så hjälper vi dig vidare.
Det går också bra att mejla på info@supportme.fi.

Foto: Jacob Åberg