Hur mår din personal idag?

Nu om någonsin är det en relevant fråga. Inför hösten är det läge för varje teamledare och arbetsgivare att kolla upp hur personalen egentligen mår. Många arbetsplatser har en sliten och trött personal efter den tunga coronavåren. 

– Det börjar vara dags att s.a.s. gå igenom skadorna efter stormen, säger arbetshandledare Anna Nordmyr på TwoSisters Consultation. 

Det har varit en vår och sommar som har präglats av ovisshet, förändringar, krav på flexibilitet och extra slit i arbetet. Att leda och arbeta i ovisshet tär på människan. 

När situationen börjar återgå mot rätt håll, ser vi också allt tydligare krisens följder på personalen. Varför inte ta en diskussion med ditt team för att kolla upp stressnivån? Ett passligt läge kunde vara då alla har återvänt från sina semestrar.

– Fråga din personal hur de mår och vad de behöver just nu, uppmanar Anna Nordmyr. 

I en sådan situation kan en arbetshandledare vara ett bra stöd och hjälp. En arbetshandledare ser vilka möjligheter som finns för att hjälpa i situationen. Det finns dessutom verktyg och enkäter för att kolla upp både arbetshälsa och arbetsmiljö. 

Men det allra viktigaste är att inte stanna upp på fråga-stadiet utan att verkligen också följa upp svaren. Syftet med en personalenkät är ju inte att endast vara ett konstaterande över det rådande läget.

-Ta resultaten till dig, se behoven och satsa på uppföljningen, fortsätter arbetshandledare Anna Nordmyr.

På många arbetsplatser är resurserna lagda på is och ekonomin är kärv. Men redan att ta fasta på bara en sak också för utvecklingen framåt. 

-Gör en screening av resultatet för att få fram det som är det allra viktigaste. Ta sedan fasta på den punkten och satsa på att jobba med det, säger Anna Nordmyr.

Tröttheten efter kristider slår till då lugnet lägger sig. En personal som har slitit hårt och som har tänjt på sina gränser behöver också vårdas. Varje arbetsplats behöver en personal som är förberedd på kommande upp- och nedgångar i arbetsvardagen.


Boka tid för ett inledande möte med våra arbetshandledare lätt via chatten.
Du hittar även TwoSisters Consultations videoföreläsningar i vår webbshop.