Hur du kommunicerar har betydelse

Har du koll på vilka signaler som du sänder ut med ditt kroppsspråk och hur du säger det du vill säga? Det har stor betydelse då vi möter varandra inom arbetsgemenskapen, men också då vi träffar våra kunder och våra samarbetspartners.

Då vi kommunicerar med varandra använder vi inte bara vår röst utan också vår mimik och vårt kroppsspråk berättar Anna Moberg, som är dramapedagog på Dialog. Hur vi använder dessa har stor betydelse då vi ska framföra vårt budskap.  

Men vi är nödvändigtvis inte alltid så medvetna om vad vi förmedlar med vårt kroppsspråk. Det är Dialogs dramapedagoger Jenny Holm, Anna Moberg och Lotta Ventus överens om. I grunden handlar det om en förståelse för att vi alla har olika personligheter. 

– Då jag är avslappnad och lyssnar, upplevs jag kanske av andra som sur eller bestämd även om det inte alls är det jag vill kommunicera, förklarar Lotta Ventus. 

– Speciellt då sammansättningen i en arbetsgemenskap förändras, kan det uppstå utmaningar då man ännu inte känner varandra och inte kan läsa varandra, fortsätter hon. 

Jenny Holm lyfter fram dramapedagogiken som ett utmärkt hjälpmedel att synliggöra detta. 

– Genom olika dramaövningar kan man förstora situationer och synliggöra vårt kroppsspråk och hur vi egentligen kommunicerar med varandra, berättar hon.

Hon räknar upp flera fördelar med att träna sitt sätt att kommunicera. En större medvetenhet om kroppsspråket kommer att förbättra dina säljmöten, ditt kundbemötande och kontakten med dina samarbetspartners.  En individ och en arbetsgemenskap vinner alltid på att träna på sitt sätt att kommunicera.


Vill du veta mera om Dialog – ett dramapedagogiskt resurscenter och deras workshoppar?
Ta kontakt i chatten, så berättar vi mera.


På bild: Dramapedagog Lotta Ventus.

Text: Yasmine Hedman
Bild: Jacob Åberg