HR-kommunikation handlar om god intern kommunikation och starka relationer

Idag har det blivit allt svårare att rekrytera, attrahera och behålla bra personal än för bara några år sedan. Hur ska vi få unga att flytta tillbaka? Hur ska vi få arbetskraft utifrån?

Det ställer allt högre krav på hur vi som bolag pratar med och om varandra. Det vill säga hur vi pratar med våra medarbetare, kandidater och kunder. 

Det är egentligen här arbetsgivarvarumärket börjar. 

Varumärket är en känsla och värderingar är grunden för allt. Som bolag måste vi visa hur våra värderingar kommer fram också i praktiken.

Vi kan fråga oss, kan vi göra någonting med vår branding utåt för att motverka bristen på arbetskraft?

Här några korta tips till dig som chef:

1. Välkomna en öppen dialog.

2. Påminn om företagets värderingar både internt och extern.

3. Var tillgänglig. 

4. Engagemang är hårdvaluta – speciellt om du vill skapa förändring. 

5. Skaffa enkel teknik – en kommunikationsplattform som stöd.

Våga ta ställning och opinionsbilda kring samhällsfrågor som är relevanta för din verksamhet. Det viktiga är relevant kommunikation för mottagaren. Här kan du inte skilja på extern och intern kommunikation.


Visste du att du kan boka Bertills & Jungs föreläsningar via vår chat. 

Boka tid för ett digitalt möte (60 minuter) via chatten.