Har du skärmkompetens?

Mumlande, flackande blickar och bortvända ansikten hör inte hemma i digitala möten. Svarta skärmar förmedlar inte heller reaktioner eller bidrar till engagemang. Dialog – ett dramapedagogiskt resurscenter hjälper dig att förbättra dina digitala kommunikationsfärdigheter. 

Att jobba och möta varandra digitalt har blivit en del av arbetsvardagen för många av oss i och med att distansarbetet ökat. Hur vi kommunicerar med varandra får därför en ännu större betydelse då en så stor del av vår kommunikation på jobbet sker digitalt.

En bra kommunikation, även den digitala, kräver övning. Det handlar om hur vi bemöter varandra och blir bemötta. I den digitala världen behöver vi tänka ännu noggrannare på hur vi reagerar, engagerar och inkluderar via en skärm. 

Med hjälp av Dialog och dramapedagogik kan ni inom arbetsgemenskapen träna upp rösten och artikulationen samt ett avslappnat och inbjudande kroppsspråk för att bli ännu bättre på att möta varandra och kunder via digitala mötesrum. 

Under Dialogs workshopar lär ni er att förstå både er eget och varandras kroppsspråk, men också att möta ert eget ansikte. Vanligtvis ser vi ju inte vårt eget ansikte då vi kommunicerar med varandra. Men då vi kommunicerar via olika digitala mötesverktyg är situationen annorlunda. 

Förutom röst och kroppsspråk behöver ni också tänka på andra faktorer såsom ljus, bakgrund och kameraperspektiv för att lyckas i er digitala kommunikation. 

Dialog skräddarsyr workshoppar utifrån situationen och behovet på just er arbetsplats. Dialog jobbar både med enskilda personer och med olika grupper. Målsättningen med varje workshop är att ni blir säkrare och starkare i er digitala kommunikation med varandra och era kunder.


Dialog har workshoppar också digitalt – hör av dig så berättar vi mera.
Chatten är öppen varje vardag kl. 9-15, men det går också bra att mejla på info@supportme.fi.