Har du koll på dessa arbetsavtalsvillkor?

Sommartid för med sig ett behov av vikarier och inhoppare på många arbetsplatser. Jurist Anna-Karin Mickwitz lyfter fram två arbetsavtalsvillkor, som är särskilt aktuella då det gäller säsongsarbete.

Tidsbundna avtal

Grundregeln är att ett anställningsförhållande gäller tillsvidare. Ett tidsbundet arbetsavtal kan ingås enbart av en motiverad anledning.

En sådan motiverad orsak kan till exempel vara vikariat, säsongsarbete, projektarbete, praktik eller liknande situationer. Ett tidsbundet arbetsavtal kan också vara motiverat i sådana fall det gäller en anställning för en viss arbetsprestation. 

Ett tidsbundet arbetsavtal kan givetvis alltid ingås på arbetstagarens egen begäran. 

Kolla alltid upp vad ni egentligen har kommit överens om i arbetsavtalet. Hurdan tidsperiod är det fråga om och finns det verkligen en motiverad och saklig grund för ett arbetsavtal för viss tid?


Villkor om varierande arbetstid

Inom vissa branscher kan behovet av arbetskraft variera kraftigt från dag till dag, speciellt i säsongs- och väderbetonade arbeten.  

Då behovet av arbetskraft varierar går inte situationen alltid att lösa med ett tidsbundet avtal. Då kan villkor om varierande arbetstid bli aktuella i ett arbetsavtal.  

I sådana arbetsavtal finns inte ett fast antal arbetstimmar angivet utan arbetstiden varierar mellan ett överenskommet minimi- och maximiantal arbetstimmar. De veckovisa arbetstimmarna kan vara definierade som till exempel 0–40 timmar, 20–30 timmar eller på ett motsvarande sätt. 

En arbetsgivare måste kunna påvisa att det finns ett äkta behov av varierande arbetstid. Att behovet av arbetskraft faktiskt varierar från dag till dag. 

Om du ingår ett sådant arbetsavtal, lönar det sig att vara uppmärksam. Det kan ju betyda att du inte jobbar en enda timme, men är ändå tvungen att stå i beredskap. Tänk dig till exempel en glasskiosk eller ett utecafé, vars verksamhet är beroende av vädret. Det är tänkt att du ska jobba som glassförsäljare, men så spöregnar det hela sommaren. 

Om det visar sig att arbetstiden under en längre period överskrider den överenskomna minimigränsen, har du som arbetstagare rätt att be att arbetsavtalet omförhandlas till den delen.

 


Visste du att du kan boka juridisk handledning via SupportMe?
För bokningar och prisuppgifter, ta kontakt i chatten vardagar kl. 9-15.