Företagare – håll fokus och lyssna på varningsklockorna

Ibland är det skäl att stanna upp och känna varifrån det blåser. Visar bokslutet minus månad efter månad? Även om det är osäkra tider just nu, gäller det att som företagare hitta fokus och en riktning framåt. Lextera Laws jurist Anne Lindgren-Slotte ger några tips på hur du som företagare kan vara bättre förberedd för en eventuell ekonomisk kris. 

1. Lyssna på varningsklockorna 

Med ett eget företag gäller det att ständigt vara på alerten och lyssna in omvärlden. Du behöver lyssna in vad som händer såväl inom företaget som i branschen och i samhället överlag. Följ aktivt med vad som händer och som kan påverka och ha effekter på just din verksamhet. Är det möjligt att vara steget före? 

2. Effektivisera verksamheten

Granska kritiskt din verksamhet. Är den tillräckligt effektiv och är det överhuvudtaget möjligt att bli effektivare? Omvärdera om det är möjligt att göra saker och ting på ett annat sätt. Kräver det i så fall resurser i form av finansiering?

3. Finns det sparmöjligheter?

Gör en så kallad enkel företagssanering. Med andra ord, gå igenom alla dina utgiftsposter, ifall det finns möjligheter att spara. Kan du pausa prenumerationer eller avbryta tjänster för en tid?

4. Be om hjälp

Se inte på ett minustecken i bokslutet alltför länge. Ta istället in minustecknet och än en gång våga granska din verksamhet. Ta hjälp av utomstående. Det finns till exempel olika instanser, föreningar och utomstående hjälp som kan se på det hela med utomstående ögon. De finns till för att ge råd och berätta hurdana alternativ som finns till ditt förfogande.

5. Reagera innan det är för sent

Om inga åtgärder hjälper, är det då dags att allvarligt överväga fortsättningen på verksamheten? Hur ser hela branschens framtid ut? Det finns alltid olika möjligheter – men det gäller att våga se alla alternativ och fatta modiga beslut. Det är ingen idé att driva en verksamhet på förlust. Speciellt aktsam ska man vara att blanda in sin privatekonomi. Att montera ner en verksamhet är både en byråkratisk och framför allt en emotionell process. 


Via SupportMe kan du boka tid till jurist.
Ta kontakt i chatten, så hjälper vi dig vidare. Det går också bra att mejla på info@supportme.fi.