Shop

 • Guide: Termination of employment

  25,00
  Lisää ostoskoriin
 • Opas: Työntekijän irtisanominen

  25,00
  Lisää ostoskoriin
 • Guide: Uppsägning då en person åsidosatt eller brutit mot sina förpliktelser

  25,00
  Lisää ostoskoriin
 • Guide and template: Development conversation

  14,90
  Lisää ostoskoriin
 • Opas ja malli: Kehityskeskustelu

  14,90
  Lisää ostoskoriin
 • Guide och mall: Utvecklingssamtal

  14,90
  Lisää ostoskoriin
 • Sopimus: Ohje ja malli määräaikainen sopimus

  25,00
  Lisää ostoskoriin
 • Guide: Corporate restructuring

  25,00
  Lisää ostoskoriin
 • Opas: Uudelleenjärjestelyt juristin näkökulmasta

  25,00
  Lisää ostoskoriin
 • Guide: Omstrukturering ur juristens synvinkel

  25,00
  Lisää ostoskoriin
 • Föreläsning: Smidiga arbetsavtal skapar framgångsrika samarbeten

  20,00
  Lisää ostoskoriin
 • Contract: Guide and Template for Fixed-termed employment contracts

  35,00
  Lisää ostoskoriin
 • Avtal: Guide och mall för arbetsavtal som ingås för viss tid

  25,00
  Lisää ostoskoriin
 • Contract: Guide and Template for Permanent employment contracts

  35,00
  Lisää ostoskoriin
 • Opas ja malli: Lähtökeskustelu

  9,90
  Lisää ostoskoriin
 • Sopimus: Ohje ja malli toistaiseksi voimassa oleva työsopimus

  25,00
  Lisää ostoskoriin
 • Föreläsning: Tids- och stresshantering

  15,00
  Lisää ostoskoriin
 • Föreläsning: Det sociala klimatet på arbetsplatsen

  15,00
  Lisää ostoskoriin
 • Avtal: Guide och mall för arbetsavtal som gäller tills vidare

  25,00
  Lisää ostoskoriin
 • Guide och mall: Exitsamtal

  9,90
  Lisää ostoskoriin