Monta palaa pitää loksahtaa paikoilleen

Björn Helsing, ravintola-alan asiantuntija, on jo monta vuotta vetänyt erilaisia kehityshankkeita omalla alallaan. Yhteinen nimittäjä kaikissa hankkeissa on ollut löytää fiksuja tapoja työskennellä.

Yksi Helsingin monista hankkeista on tehostaa ja mitoittaa sekä julkisen että yksityisen sektorin ravintolakeittiöitä. Ulkopuolisena asiantuntijana hän tekee kokonaisarvioinnin keittiön työskentelytavoista ja ehdottaa sen perusteella erilaisia toimenpiteitä ja ratkaisuja, jotta ravintolan toimintaa saataisiin tehostettua.

Kun keittiön tai ravintolan toimintaa ollaan kehittämässä, hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet vaihtelevat.

Kehityshankkeen tavoitteena voi esimerkiksi olla kasvattaa ravintolan asiakasmäärää. Kyseisellä ravintolalla on tietty asiakaspohja, mutta ravintolan kapasiteetillä ja resursseilla pystyttäisiin ottamaan vastaan enemmän asiakkaita.

Toinen yleinen tavoite on, että ravintola haluaisi löytää sujuvampia ja nopeampia työtapoja.

– Työni perustuu siihen, että yritän löytää keinoja, miten ravintolan toimintaa voitaisiin tehostaa. Käyn läpi muun muassa koko keittiön teknistä kalustoa, työskentelytapoja ja henkilöstömitoituksen, kertoo Björn Helsing.

Kaikki elementit pitävät olla oikein mitoitettuja, jotta keittiö pystyisi suorittamaan parhaansa. Monta eri palaa pitää loksahtaa paikoilleen, mutta ensin oikeat palat pitää löytää .

Kaikista tärkein tavoite kaikissa Helsingin projekteissa on edistää työviihtyvyyttä ja kasvattaa työhyvinvointia.