HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYPERIAATTEET

Henkilötietojesi suoja on perusoikeutesi, ja Bertills & Jung Ab kunnioittaa sinun eli rekisteröidyn oikeuksia käsitellessään henkilötietoja, jotka luovutat SupportMe-portaalin Asiakkaaksi tai Käyttäjäksi rekisteröitymisen yhteydessä.

Näissä henkilötietojen käsittelyperiaatteissa käydään läpi, käsittelyperusteet sekä henkilötietoihin liittyvät oikeutesi, kun käytät Bertills & Jung Ab:n ylläpitämää SupportMe-portaalia ja Portaalissa tarjottuja palveluja. 

Kunnioitamme Asiakkaittemme ja Käyttäjiemme henkilötietojen suojaa ja sitoudumme käsittelemään henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain mukaisesti. 

Nämä henkilötietojen käsittelyperiaatteet on päivitetty viimeksi 28.1.2020.


 

Rekisterinpitäjä

Bertills & Jung Ab (jäljempänä me)
Y-tunnus: 2920653-9
Raastuvankatu 21
65100 Vaasa

Puhelin: [SupportMe-portaaliin liittyviin kysymyksiin vastaavan henkilön numero]
Sähköposti: info@supportme.fi

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilönä toimii Yasmine Hedman, yasmine@supportme.fi


Henkilötietojen käsittelyperuste ja käsittelyn laajuus

Keräämme, säilytämme ja käsittelemme henkilötietoja vain ennalta määritetyissä tarkoituksissa. Huolehdimme siitä, että henkilötietojen keräämiseen ja säilyttämiseen on vähintään yksi oikeusperuste. Tärkeimmät henkilötietojen käsittelyperusteet ja oikeusperusteet liittyvät henkilöstöhallintoon liittyvien asiakirjojen, luentojen, verkkokoulutusten, lomakkeiden, testien, asiakirjapohjien, asiantuntijapalvelujen ja HR-tukityökalun SupportConsulting tarjoamista. Käsittelemme henkilötietoja seuraavissa tarkoituksissa:

 • markkinointi, jonka kautta tarjoamme mahdollisille asiakkaille mahdollisuuden käyttää palvelujamme (missä yhteydessä voidaan tehdä profilointia)
 • SupportMe-portaalin liikeidean kehittäminen ja käytön analysointi tukeaksemme ja helpottaaksemme asiakkaittemme henkilöstöhallintoa
 • sivustomme ylläpito ja kehitys taataksemme sivuston toimivuuden (tarkempaa tietoa evästeiden käyttöperiaatteista on jäljempänä)
 • asiakkaiden tekemät yhteydenottopyynnöt
 • Asiakkaaksi tai Käyttäjäksi rekisteröityminen sekä asiakas- tai käyttäjäsuhde, jotta voimme toimittaa palveluja, huolehtia laskutuksesta ja perinnästä sekä käsitellä asiakaspalautteita. 

Näissä käsittelytarkoituksissa perusteena ovat ensisijaisesti sopimusvelvoitteiden täyttäminen ja sopimusten valmistelu, lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen (kuten kirjanpito ja verotus) sekä oikeutettu etu. Henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme hoitaa asiakas- tai käyttäjäsuhteita ja hankkia uusia Asiakkaita tai Käyttäjiä. Joissakin tilanteissa käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen (esimerkiksi sähköinen suoramarkkinointi).

Emme kerää henkilötietoja sosiaalisesta mediasta, ja yksityisviestejä säilytetään vain niiden aktiivisen käytön ajan eli niin kauan kuin keskustelua käydään. Tämän jälkeen ne poistetaan. Sosiaalisen median kanavissa ei käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja.

Kun sinä eri sosiaalisen median kanavien käyttäjänä olet hyväksynyt kunkin kanavan käyttöehdot ja käytät kanavaa, toimit rekisterinpitäjänä. Emme vastaa minkään sosiaalisen median kanavan rekisteröityneiden käyttäjien henkilötietojen käsittelystä tai suojaamisesta.


 

Mitä henkilötietoja kerätään ja miten tietoja kerätään?

Lähtökohtaisesti keräämme Asiakkaittemme ja Käyttäjiemme henkilötietoja sekä mahdollisten asiakkaiden henkilötietoja, kun Asiakas, Käyttäjä tai mahdollinen asiakas itse ottaa yhteyttä meihin SupporMe-portaalin yhteyskanavien kautta. Mahdollisista asiakkaista saatamme kerätä tietoa esimerkiksi LinkedInistä tai yritysten verkkosivustoista. 

Kohdassa 2 mainituissa tarkoituksissa käsittelemme seuraavia henkilötietoluokkia:

 • nimi
 • osoite
 • toimitusosoite
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • kieli
 • sopimustiedot
 • laskutustiedot
 • tapahtuma- ja ostotiedot
 • sähköpostikirjeenvaihto
 • sopimuskyselyihin liittyvät tiedot
 • SupportMe-portaalissa tarjotun digitaalisen sisällön lataamiseen ja käyttöön liittyvät tiedot, eli sivuston www.supportme.fi käyttötiedot
 • tiedot rekisteröidyn tekemistä valituksista ja vaatimuksista
 • suostumus (sähköisen suoramarkkinoinnin ja rekrytointitietojen lähettämiseen).

Huomaathan, että käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn laajuus riippuvat käyttäjän asemasta (onko kyseessä esimerkiksi Asiakas tai Käyttäjä vai sivuston vierailija).


Evästeiden käyttöperiaatteet

Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt, että sivusto tallentaa evästeitä tietokoneellesi, tabletillesi tai älypuhelimellesi. 

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan laitteellesi, kun vierailet sivustossa. Evästeet tunnistavat tietokoneesi, tablettisi tai älypuhelimesi, kun vierailet sivustossa uudelleen, joten ne parantavat sivuston käyttökokemusta.

SupportMe käyttää evästeitä käyttävää järjestelmää. Järjestelmän avulla pystymme esimerkiksi seuraamaan sivuston kävijämääriä ja sivuston käyttöä. Näiden tietojen avulla voimme kehittää ja tehostaa sivustoa.

Jos et halua sallia evästeiden käyttöä, voit muuttaa selaimesi evästeasetuksia siten, että selain ilmoittaa aina, kun sivusto yrittää tallentaa evästeen koneellesi, tabletillesi tai älypuhelimellesi. Voit myös estää evästeiden käytön kokonaan.

Jos estät tai rajoitat evästeiden käyttöä, kaikki sivuston toiminnot eivät välttämättä toimi oikein. 


Rekisteröidyn oikeudet

Jos haluat käyttää rekisteröidyn oikeuksiasi ota yhteyttä osoitteeseen [info@supportme.fi]. Rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta. Pidätämme kuitenkin oikeuden veloittaa kohtuullisen summan toistuvista tai ilmeisen perustelemattomista tai asiattomista pyynnöistä. 

Voit vaikuttaa henkilötietojesi keräämiseen ja käsittelyyn eri tavoin:

Oikeus pyytää tietojen tarkistamista, korjaamista ja poistamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Rekisteröidyn pyynnöstä korjaamme, poistamme tai täydennämme henkilötietoja, jotka ovat käsittelyperusteeseen nähden virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita. 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että hänestä kerätyt henkilötiedot siirretään hänelle itselleen tai toiselle rekisterinpitäjälle. Rekisteröity voi käyttää oikeuttaan ottamalla yhteyttä näiden henkilötietojen käsittelyperiaatteiden alussa mainittuun osoitteeseen. Edellytyksenä on kuitenkin, että kyse on tiedoista, jotka kyseinen Asiakas tai Käyttäjä on itse luovuttanut ja joita käsitellään automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella. 

Oikeus kieltää suoramarkkinointi

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus kieltää henkilötietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramarkkinointitarkoituksissa napsauttamalla sähköisten suoramarkkinointiviestien lopussa olevaa linkkiä tai lähettämällä pyyntö näiden henkilötietojen käsittelyperiaatteiden alussa mainittuun osoitteeseen. 

Oikeus vastustaa ja rajoittaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on syistä, jotka liittyvät hänen erityistilanteeseensa, oikeus vastustaa ja rajoittaa oikeutettuun etuun perustuvaa henkilötietojensa käsittelyä. Tällaisissa tilanteissa käsittelyä rajoitetaan niin kauan kuin vastustuksen arviointia koskeva käsittely on kesken. Käsittelyä voidaan myös rajoittaa muun muassa aikana, jolloin henkilötietoja tarkistetaan, mikäli Asiakas tai Käyttäjä kiistää henkilötietojen oikeellisuuden. 

Oikeus perua suostumus

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus perua henkilötietojensa käsittelyä koskeva suostumus ottamalla yhteyttä näiden henkilötietojen käsittelyperiaatteiden alussa mainittuun osoitteeseen.

Oikeus tehdä valitus epäkohdasta henkilötietojen käsittelyssä

Jos et ole tyytyväinen tapaamme käsitellä henkilötietojasi, toivomme, että otat ensisijaisesti yhteyttä meihin, jotta voimme selvittää asian. Suomessa valvontaviranomaisena toimii Tietosuojavaltuutetun toimisto. Voit myös ottaa yhteyttä viranomaiseen suoraan. 


Miten suojaamme käsittelemiämme henkilötietoja?

Toteutamme organisatorisia ja teknisiä toimenpiteitä henkilötietojesi suojaamiseksi, tietojen luvattoman käytön estämiseksi sekä tietojen tuhoamisen, poistamisen, muokkaamisen ja luvattoman siirtämisen estämiseksi. 

Henkilötietoja käsittelevillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus. Tiedot on kerätty tietokantoihin, jotka on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla sekä teknisesti palomuurilla. 


Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?

Tietojasi säilytetään niin kauan kuin käsittelytarkoitus tai lainsäädäntö vaatii. Säilytysaikaa ei siis aina voida määrittää ennalta, mutta seuraavat olosuhteet on otettava huomioon:

Markkinointitietoja säilytetään tyypillisesti niin kauan kuin Asiakas tai Käyttäjä ei ole kieltänyt markkinointiviestien lähettämistä eivätkä tiedot ole vanhentuneet. Jos Asiakas tai Käyttäjä kieltää markkinointiviestien lähettämisen, säilytämme tiedon kiellosta ja yhteystiedot varmistaaksemme, että kieltoa noudatetaan. 

Meillä voi olla velvollisuus säilyttää joidenkin Asiakkaiden tai Käyttäjien henkilötietoja täyttääksemme kirjanpitolain tai muun pakottavan lainsäädännön määräykset myös sen jälkeen, kun asiakas- tai käyttäjäsuhde tai muu henkilötietojen käsittelyperuste on päättynyt. 


Mille kolmansille osapuolille henkilötietoja luovutetaan?

Asiakassuhteeseen liittyvissä tilanteissa käsiteltäviä henkilötietoja luovutetaan yhteistyökumppaneillemme vain siinä laajuudessa kuin se on välttämätöntä pystyäksemme tarjoamaan palveluitamme ja täyttämään sopimusvelvoitteemme tai mikäli rekisteröity on antanut suostumuksen luovuttamiseen.

Yhteistyö kolmansien osapuolien kanssa perustuu kirjallisiin sopimuksiin, joilla vahvistetaan, että henkilötietosi pysyvät suojattuina. Luovutamme henkilötietoja viranomaisille silloin, kun sitä lainsäädännön nojalla vaaditaan. 


Henkilötietojen luovuttaminen EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle

Emme luovuta henkilötietoja EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle. 


Yhteystiedot

Näitä henkilötietojen käsittelyperiaatteita koskeviin tiedusteluihin vastaa rekisteriselosteen alussa mainittu henkilö. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 566 6700
Kirjaamo: 029 566 6768
Sähköposti: tietosuoja@om.fi