HR-lösningar av idag måste vara kreativa

Human Resources (HR) är inte längre vad det en gång har varit. Från att ha varit ett område som mest har bestått av administration har det i dag utvecklats till något som kräver helt nya grepp. En total strukturomvandling har stegvis förändrat hela arbetet kring HR-frågor. HR-avdelningar omspänner i dag allt från personalplaner till arbetstagarens skyldigheter och rättigheter. Från företagshälsovård till avtal. Området är dessutom hårt styrt av lagstiftning.   Behoven av traditionell HR minskar. HR är idag något som berör alla företag men också direkt enskilda individer. Framtiden inom HR måste närma sig den  digitala världen för att förenkla eget arbete och kompetensutveckling.  Och i de här kölvattnen skapades Supportme som en tjänst som svarar på framtidens behov.

– Och ja, det är resurskrävande att sköta HR-frågor.  Dokumenteringen är tidskrävande och en flexibel arbetsmarknad med ökande projekt- och modeller kräver ständig utveckling och högaktuell information. Efterfrågan på digitala innovationer som underlättar vardagen ökar. För många kan Human Resources liknas vid en djungel och samtidigt vet vi att en välskött HR-avdelning är en konkurrensfördel i Finland. En välskött grund kring företagets personalpolicy gör det lättare att locka till sig rätt arbetskraft, säger Anna Bertills, konsult vid Supportme.

Är vi redo?

Vi möter enorma utmaningar inom HR-sektorn just nu. Det gör de facto alla arbetsplatser – oberoende om de är statliga, kommunala eller privata. Det handlar om samma arbetskraft överlag med liknande utgångpunkter.  Vi har nya generationer som äntrar arbetsmarknaden – är vi  redo för det?

Följande artikel ”The top 7 Human Resources challenges ger en bra bild över samhället just nu och framåt. 

– Dels så har vi en strukturell brist på arbetskraft i Finland och dels så tappar vi talanger utomlands. HR överlag bör ha fokus på att kunna omfamna och hantera förändringar snabbt, attrahera topptalanger, skapa digitala lösningar över hela linjen samt också satsa på kontinuerligt lärande och ledarskap. Supportme erbjuder dig och ditt företag och arbetsplats nya sätt att hantera HR-frågor och möta de behov som finns. Allt för att se till att HR-lösningarna är så pass breda och täckande som möjligt, säger Anna.

Större HR-avdelningar byggs inte i samma omfattning mera, istället  satsar man på HR-kunskap och ledning i mindre och mera hanterbara  team. Inom detta syntes också ett annat behov som rör arbetskraften; arbetskraftsinvandringen eller periodvisa jobbperioder i Finland. Det här gör att lagstiftningen ibland är okänd för de som kommer språkkunskaperna få och arbetsgivaren både tvekar och ibland på själva HR-ledningen på grund av kommunikationen. Då finns vi här som stöd, säger Anna.