En trygg och säker arbetsmiljö även på distans

Arbetsgivaren har ett ansvar för arbetsmiljön – även då det gäller distansarbete. En god dialog mellan arbetsgivaren och arbetstagaren är grundförutsättningen för att en trygg och säker arbetsmiljö förverkligas också på hemmakontoret. Det säger jurist Anne Lindgren-Slotte på Lextera Law.

Enligt Arbetarskyddslagen har varje arbetsgivare en allmän omsorgsplikt. Arbetsgivarens allmänna omsorgsplikt innebär att arbetsgivaren ska vidta nödvändiga åtgärder för arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet så att en trygg arbetsmiljö förverkligas. Det här gäller även distansarbete.

– Hemmakontoren är en verklig utmaning för arbetsgivarna. Som arbetsgivare behöver du vara medveten om din omsorgsplikt och vad det innebär, påminner jurist Anne Lindgren-Slotte på Lextera Law.

En del av omsorgsplikten är arbetsgivarens skyldighet att reda ut och bedöma riskerna på arbetsplatsen. 

– Vilka följder har det om din arbetstagare till exempel har sämre belysning eller ergonomi där hemma?, nämner Lindgren-Slotte som några exempel.  

Här kan personalens arbetsförhållanden där hemma variera mycket. 

För att få en god arbetsmiljö för distansarbete behöver man kontrollera att åtminstone dessa områden är i skick: avtal och försäkringar, informationsgången, kommunikationen och samarbetet, datateknik, arbetsredskap och problemlösning. Kort och gott, har arbetstagaren den kunskap och allt hen behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på distans och vem är kontaktperson i olika ärenden. Finns det behov för handledning i någon fråga?

En annan verklig utmaning med distansarbete är att följa upp arbetsbelastningen då arbetstiden och fritiden flyter ihop. Finns det ett system för att följa upp belastning och återhämtningen?

Lindgren-Slotte framhäver här vikten av en god, öppen och tydlig dialog mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.  Även om en kartläggning av risker är arbetsgivarens ansvar, är det nödvändigt att precis alla är delaktiga, med andra ord, deltar i diskussionen och genast tar upp saker som man upplever att inte fungerar.


Tips! Du hittar mera information och material gällande distansarbete på Arbetarskyddscentralens webbsidor. 


Behöver du juridisk hjälp?
Boka tid för ett inledande möte, antingen per e-post info@supportme.fi eller via chatten nere i högra hörnet.