En fungerande kommunikation är nyckeln


Vad är viktigt för att kommunikationen på en arbetsplats ska fungera? För kommunikation är nyckeln till det mesta. På en arbetsplats möts vi i olika roller och vi söker våra sätt att fungera tillsammans. Det här är en ständigt pågående process. 

En kommunikation som inte fungerar leder lätt till missförstånd, låg motivation och konflikter på jobbet. Dessa frågor och utmaningar jobbar coach Carina Granö-Träskelin med dagligen då hon coachar individer och grupper.

 

Vad krävs för att kommunikationen på en arbetsplats ska fungera?

Enligt Granö-Träskelin ska man först och främst vara rak och tydlig i sin kommunikation. Det här gäller alla, såväl ledare som medarbetare. Det betyder att man tänker igenom hur man framför sitt ärende.

– Om jag som chef pratar otydligt, hur kan jag då förvänta mig att mina medarbetare ska förstå och kunna ta in budskapet, nämner Granö-Träskelin som ett exempel. 

Kommunikation handlar om bekräftelse, fortsätter hon. I allmänhet är vi ganska bra på att tro och anta att alla andra förstår vad vi menar. Är man osäker, är det alltid bättre att fråga och kontrollera att man verkligen har uppfattat varandra rätt.

När du som ledare känner att du igen säger samma sak på nytt – säg det igen! Kom ihåg att dina medarbetare knappast har dina insikter i frågan – därför behöver du vara extra tydlig i ditt budskap för att få det att gå fram. Använd gärna olika formuleringar – för vissa av oss är det fakta som biter, för andra handlar det om känslor medan den tredje behöver se resultatet.

 

Behöver man då ha skilda kommunikationsregler på arbetsplatsen?

Granö-Träskelin menar att regler ger trygghet, men kan av en del upplevas som hårt och reglerat. 

– Det kan ju vara bra att åtminstone sätta upp ramarna för kommunikationen på arbetsplatsen. Det vill säga, att man drar en gräns för vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet. 

Granö-Träskelin betonar att alla ska visa respekt för varandra. Redan med små saker bygger man upp förtroende och en trygg atmosfär på arbetsplatsen där alla vågar kommunicera och uttrycka sig.

 

Behöver man öva de kommunikativa färdigheterna på arbetsplatsen?

Det är viktigt att minnas att det faktiskt är en ständig process att hitta sätt att fungera tillsammans på arbetsplatsen.  Här lyfter Granö-Träskelin fram förmågan att verkligen lyssna på varandra. Det här gäller såväl ledare som medarbetare. Genom att lyssna på varandra visar man samtidigt också respekt för vad den andra säger.  

Men det kräver övning. I den här processen kan det ibland vara bra för en arbetsgemenskap att ta in utomstående hjälp för att tillsammans hitta utmaningarna och jobba vidare med dem.

Carina Granö-Träskelin

Är du intresserad av coachning för dig själv eller ditt team?
Ta kontakt i chatten eller per e-post, vi hjälper dig vidare.

 


Text: Yasmine Hedman
Bilder: Hannah Kjellman och Felicé Hendersson