Effektiv metod för framgångsrika team

Arbetshandledare Anna Nordmyr och Jenny Julin.

 

Mätbara resultat direkt och dessutom konkreta verktyg för teamet att jobba vidare med. I höst har TwoSisters Consultation tagit i bruk en ny effektiv personalenkät med tillhörande övningsbank för utveckling av framgångsrika och hållbara team. 

Via samarbetspartnern Psykologifabriken i Sverige har arbetshandledarna Jenny Julin och Anna Nordmyr på TwoSisters Consultation fått möjligheten att börja jobba med utvärderingsverktyget Habitud. De är entusiastiska över det nya verktyget

Habitud är nämligen ett utvärderingsverktyg för teamutveckling och som bland annat baserar sig på nobelpristagaren och nationalekonomen Elinor Ostroms forskning. Alla övningar inom ramen för verktyget har en vetenskaplig grund och är testade av psykologer.

 

Mätbara resultat på en kvart

Habitud består av en personalenkät där man mäter nivån på teamarbetet inom 8 olika kategorier. Enkäten tar exempelvis upp kategorier såsom teamets syn på målsättningar och upplevelse om roller, samt synen på konflikthantering och beslutsfattande inom teamet. 

Under ett och samma tillfälle genomför arbetshandledaren en check över teamets nuläge, en personalenkät och går också igenom resultaten. Tidseffektivt, med andra ord. 

Ett team får veta direkt vilka områden, som behöver diskuteras vidare och som skulle vara bra att utveckla.

 

En lösningsfokuserad metod

Habitud är både kostnads- och tidseffektivt samt ett resultatgivande verktyg. Utvecklingsarbetet kan börja direkt.

På basen av enkätens resultat inom de olika kategorierna får teamet med sig olika övningar och verktyg för att kunna jobba med det som teamet upplever att behöver diskuteras vidare för att komma till roten av problemet. 

Det här betyder att ett team kan jobba vidare på egen hand om teamet så önskar. Men TwoSisters Consultation rekommenderar åtminstone ett check up-tillfälle för att se hur arbetet fortskrider.

 


Är ni intresserade att mäta nivån på ert teamarbete?
Ta kontakt i chatten, så berättar vi mera.

 


Text: Yasmine Hedman
Bild: Jacob Åberg