Du som leder sätter ett exempel

Vad krävs av en ledare när det kommer till kommunikativa egenskaper? Coach Carina Granö-Träskelin tar upp några saker att tänka på.

1. Tänk på att en förmans och en ledares ord får naturligt en annan tyngd än en medarbetares. Du som ledare behöver därför handskas varsamt och respektfullt med den makten.

2. Som ledare, sätter du ett exempel för dina medarbetare och anställda. Det här glöms så lätt bort. Är du till exempel alltid sen till möten? Det här kan lätt smitta av sig och väcka irritation.  

3. Vanligtvis brister det i kommunikationen på grund av otydlighet. Man tror att alla har förstått och antar att alla vet nästa steg. Var därför tydlig i din kommunikation. 

4. Då vi har avslutat en diskussion, har vi redan glömt bort största delen av innehållet i diskussionen. Därför är det bra att upprepa och än en gång upprepa budskapet. 

5. Behandla alla lika och var konsekvent. Bygg inte upp en hierarki på arbetsplatsen. Här är det extra viktigt att tänka på kroppsspråket och på så enkla saker som att hälsa på alla i rummet. 

6. Hinner du inte delta i de gemensamma kaffepauserna? Berätta varför din jobbsituation inte tillåter en kaffepaus just då alla andra håller paus. Då slipper du rykten och spekulationer om varför du väljer att gå emot strömmen. Det är små saker som fort kan växa sig till kilar i gemenskapen. 


Har du frågor om Carinas tjänster?
Ta kontakt i chatten så berättar vi mera.