Drömchefen och drömarbetsplatsen

 

 

Vi har pratat med unga om deras drömchef och drömarbetsplats.

 

Unga vuxna berättar, i en undersökning gjord av Academic Work i samarbete med Kantar, om vilka faktorer de söker hos en arbetsplats. Transparens och öppenhet, trygghet, företagskultur och empati är några av de faktorer som finländska unga bedömer vara viktiga.

SupportMe har frågat unga vuxna och studerande i Österbotten om hur de tycker en bra arbetsplats ser ut. Frihet, flexibilitet och trygghet nämns ofta, och de flesta önskar sig en öppen plats med trevliga och stöttande kollegor.  Främst ser man på trivseln och friheten vid arbetsplatsen.

Min drömarbetsplats kännetecknas av en öppen och välkomnande företagskultur där alla är drivna och nya idéer välkomnas samt uppmuntras. Arbetsplatsen är internationell och där jobbar personer med många olika bakgrunder, säger Rebecca Ketola, 24.

De viktigaste faktorerna unga söker hos en arbetsgivare, enligt Academic Works undersökning, är intressanta arbetsuppgifter, företagets atmosfär och kultur, löner och personalförmåner.

 

Hur är drömchefen?

 

Efter ett utmanande år är det många som uppskattar en chef som tar en tydlig ledarroll i krissituationer. Bland de unga vi har frågat, har pandemiåret klart inverkat på deras syn på drömchefen. 

Vid krissituationer som covid-19 är det viktigt med klar och tydlig information för att skapa en trygg arbetsplats. Chefen ska också kunna ge positiv och konstruktiv feedback när det behövs, säger Jennie Stolpe, 25.

Andra faktorer som man värderar är empati, tillgänglighet, lojal, inspirerande och flexibel. Många poängterade att en bra chef ger kontinuerlig feedback, och noterar framgångar. Tydlig och bra kommunikation uppskattade de unga. Nyckelordet hos dom flesta var ändå empati – att kunna se saker ur arbetstagarens synvinkel.

 


Text: Sandra Norrman
Bild: Hannah Kjellman