Dramapedagogik


Dramapedagogik används allt mera inom HR.  Dramapedagogik är en nytänkande metod för att utveckla arbetslivet och arbetsgemenskaper. Inom Norden är det idag en efterfrågad metod och även i Finland har intresset väckts för nya sätt att arbeta med kommunikation och att sammanföra team. 

Dramapedagogik är så mycket mer än teater. Dramapedagogik är ett sätt att handleda och coacha arbetsgemenskaper. Genom rollspel, samarbets- och kommunikationsövningar kan man utveckla gruppdynamiken, nya arbetsmetoder, kundservice eller t.o.m. lösa konflikter. 

Dialog – ett dramapedagogiskt resurscenter består av dramapedagogerna Jenny Holm, Anna Moberg och Lotta Ventus. Dialog jobbar på ett brett område både inom skol- och företagsvärlden samt med olika föreningar och organisationer.

Dialog är ett utmärkt stöd och hjälp för olika arbetsplatser för att tackla förändringar, utveckla sin service och jobba med sammanhållningen i teamet. Tjänsterna är mångsidiga. Det kan vara fråga om fortbildning, workshops, samarbetsövningar eller program till rekreationsdagar. Gruppen är verksam främst i Österbotten, men har också uppdrag i andra delar av Finland.


Har du frågor om Dialogs tjänster?
Ta kontakt i chatten, så berättar vi mera!