Distansarbete är här för att stanna

Fler är intresserade av att fortsätta jobba på distans. Efter en lång vår och höst i hemmamiljö, har man ändå upplevt en bättre produktivitet och ork under arbetsdagen. I framtiden kommer kontorsjobbet att kombineras med distansjobb.

Attityden till distansarbete har blivit mer positivt under det senaste året. I mars 2020 när undantagstillstånd hade utlysts och coronakrisen var ett faktum i Finland, började en miljon finländare att jobba heltid på distans. Anna-Lena Nyfors-Norrgård, som är marknadsföringschef vid försäkringsbolaget LokalTapiola Österbotten, var en av dessa.

– Jag trivs oerhört bra med distansjobb, berättar hon. Jag upplever att jag kan koncentrera mig bättre och får jobba mer ostört om jag jobbar hemma.

Finländarna håller med Nyfors-Norrgård, man har trivts hemma under coronavåren, och större delen av de finländare som har jobbat på distans skulle gärna fortsätta med det även i framtiden. 

Enligt en undersökning gjord av Arbetshälsoinstitutet har arbetsengagemanget ökat medan kronisk trötthet har minskat. Detta är något som Nyfors-Norrgård också har upplevt, och hon säger att sömnen har blivit bättre samtidigt som orken till att motionera efter en lång arbetsdag har ökat. 

– Däremot är jag väldigt social av mig och skulle inte kunna tänka mig att jobba 100% på distans resten av livet eftersom jag skulle sakna de sociala kontakterna – men absolut minst 50% distansjobb kan jag tänka mig, noterar Nyfors-Norrgård. Jobbmässigt tycker jag att det fungerar utmärkt, men man saknar det där sociala småpratet vid kaffebordet.  

För arbetstagare har bristen på det sociala umgänget varit den största utmaningen. Digitala kaffepauser har kommit att bli en naturlig del i distansarbetet, men man saknar ändå den kommunikation som tar plats vid fysiska möten. 

Över hälften av de svarande i en undersökning av Taloustutkimus på uppdrag av Yle säger att de gärna skulle fortsätta distansjobba i framtiden, men i nuläget vill man ändå återvända till arbetsplatsen så fort det är möjligt. Experter förespråkar hybridmodeller, där arbetet på arbetsplatsen skulle kombineras med distansarbete. 

– Jag tror att många har insett fördelarna med distansjobb – både arbetstagare och arbetsgivare – och det kommer inte att bli en återgång till kontorsjobb i samma omfattning som innan coronan, avslutar Nyfors-Norrgård.

 


Text: Sandra Norrman
Foto: Privat