Digital kompetens

Har du tänkt på att digitaliseringen skapar nya möjligheter för din affärsutveckling? Digital kompetens handlar inte om enbart nya system och verktyg utan lika mycket om utveckling, omvärld och attityder till möjligheter. Men det innebär naturligtvis också en utmaning och i sig en sårbarhet. Vi vill hjälpa dig att nyttja digitaliseringens möjligheter men också riskerna.  På många sätt är detta en  styrnings- och ledarskapsfråga men insikten om dess betydelse och nödvändig kompetens saknas ofta i styrelserummet och i företagsledningen, speciellt i mindre företag. Supportme skapar förutsättningar för att stärka företagens konkurrenskraft att strategiskt hantera digitaliseringens möjligheter och risker  – det vill vi göra genom systematisk affärsutveckling.  Mycket handlar om att göra den digitala kompetensen till en del av HR och som en tydlig ledarskapsfråga överlag. Med föreläsningarna nedan och en första handbok för företag inom den digitala kompetensen så vill vi handleda dig och er och er affärsutveckling till nya nivåer.

Föreläsningar:  (Linda Mannila)

  • Vi har aldrig vetat så litet som vi vet just nu
  • Om framtiden är digital, vad händer med oss?
  • Och nu ska alla bli programmerare, eller?