Dialog är SupportMes nya rådgivare – dramapedagogik används allt mera inom HR

SupportMe-nätverket fortsätter att växa. Vi är stolta över att kunna presentera Dialog – ett dramapedagogiskt resurscenter som en del av SupportMe. 

Dialog är ett dramapedagogiskt resurscenter med dramapedagogerna Jenny Holm, Anna Moberg och Lotta Ventus i spetsen.  Dialog kommer att förstärka det mångsidiga och breda kunnandet inom SupportMe. Med detta kommer SupportMe att kunna nå ut på ett bredare plan – arbetet med arbetsmarknadsfrågor och HR-frågor blir tydligare nordiskt. 

– Dramapedagogik är en nytänkande metod för att utveckla arbetslivet och arbetsgemenskaper, påpekar Lotta Ventus och Anna Moberg, dramapedagoger vid Dialog.  Inom Norden är det idag en efterfrågad metod och för Finlands del väcks intresset för nya sätt att arbeta med kommunikation och sammanföra team.

För dramapedagogik är så mycket mer än teater. Dramapedagogik är ett sätt att handleda och coacha arbetsgemenskaper. Genom rollspel, samarbets- och kommunikationsövningar kan man utveckla gruppdynamiken, nya arbetsmetoder, kundservice eller t.o.m. lösa konflikter. 

– Det ställs idag allt högre krav på social kompetens i arbetslivet, säger Jenny Holm vid Dialog. Vi har dessutom ett ekonomiskt läge som påverkar arbetsgemenskaperna i allra högsta grad. Hur har till exempel den långa perioden av distansarbete påverkat teamen och gruppdynamiken? Här kan Dialog vara ett utmärkt stöd och hjälp för olika arbetsplatser att tackla förändringar och jobba med sammanhållningen i teamet.

Dialog jobbar på ett brett område både inom skol- och företagsvärlden samt med olika föreningar och organisationer. Tjänsterna är mångsidiga. Det kan vara fråga om fortbildning, workshops, samarbetsövningar eller program till rekreationsdagar. Gruppen är verksam främst i Österbotten, men har också uppdrag i andra delar av Finland.


Har du frågor om Dialogs tjänster?
Ta kontakt i chatten, så berättar vi mera!