Då problem på jobbet blir en arbetstvist

Jurist Anne Lindgren-Slotte på juristbyrån Lextera. Foto: Jacob Åberg

 

Vad innebär en stämningsansökan? Vad borde du tänka på redan i början av en arbetstvist? Jurist Anne Lindgren-Slotte rekommenderar att du redan i början av processen tar i beaktande särskilt 5 viktiga punkter. 

Om du upplever att ett grovt fel har skett på jobbet, och du vill föra ditt ärende vidare för att prövas av domstol, rekommenderar jurist Anne Lindgren-Slotte på juristbyrån Lextera att du lägger stor vikt på grundarbetet för att bygga upp ditt fall. 

Särskilt följande fem punkter behöver man satsa på i ett tvistemål i anslutning till ditt arbets- eller tjänsteförhållande. 

1. Kontakta ett ombud

Har det gått så långt att diskussioner inte löser meningsskiljaktigheterna och du har kanske till och med sökt rådgivning i ditt ärende, är det senast nu dags att kontakta ett ombud. Enligt Lindgren-Slotte är det alltid att föredra att koppla in ett ombud hellre för tidigt än för sent. 

Tillsammans med en arbetsrättslig sakkunnig är det alltid lättare att överväga dina alternativ utgående från just din situation och skapa en realistisk bild över situationen. Med hjälp av utomstående ögon är det lättare att hantera svåra frågor och bygga upp hållbara argument och avgöra om det alls lönar sig att föra saken vidare. 

Om du är fackansluten kan du ha möjligheten att få den här hjälpen via din organisation, påminner Lindgren-Slotte.

2. Se över kostnadsfrågan

Lindgren-Slotte rekommenderar också att man redan i början kollar upp sina möjligheter att få rättegångskostnaderna täckta till exempel via en rättsskyddsförsäkring, eftersom en tvist samtidigt också är en ekonomisk risktagning. En arbetstvist kan nämligen bli långdragen och dyr. 

Du behöver ta med i beräkningen scenariot att du förlorar fallet och då blir tvungen att stå för motpartens och dina egna rättegångskostnader. 

3. Försök till förlikning

Då du har kommit så här långt i processen finns det egentligen två vägar att gå.  Antingen kan du lämna in direkt en stämningsansökan eller också kan du med hjälp av ditt ombud ta kontakt med motparten för att försöka förhandla fram en lösning. Motparten har sannolikt också ett eget ombud. 

Det senare alternativet kommer sannolikt att komma upp som en fråga under tvistens gång. Då det är fråga om ett tvistemål, kommer domstolen att fråga om försök till att uppnå förlikning har gjorts. 

4. Formulera dina krav och påståenden 

För att få ditt fall prövat av en domstol, behöver du lämna in en stämningsansökan till domstolen. Med hjälp av ett ombud kan ni formulera en stämningsansökan där ni helt enkelt formulerar dina yrkanden och grunderna till dem. Din stämningsansökan ska ta upp vad det är som du anser att ha gått fel, vad dina krav är och av vem du kräver vad. 

5. Bevisningen i ordning

Det gynnar dig att ditt ärende är så välmotiverat som möjligt redan från början. På så sätt har du en heltäckande bild över ditt ärende. Det går att komplettera bevisningen senare i processen, men det är till fördel för alla parter att man redan från början har en klar bild över vad tvisten egentligen handlar om. Sätt med så relevant bevisning som möjligt. Vad denna relevanta bevisning består av varierar från fall till fall, men skriftlig bevisning är i alla lägen en viktig förutsättning för stämningsansökan. Kompletteringsmöjligheter med till exempel personbevisning kvarstår även efter att stämningsansökan blivit inlämnad.

 


Behöver du juridisk rådgivning?
Ta kontakt i chatten eller mejla info@supportme.fi, så hjälper vi dig vidare.