Coaching


Står du inför förändring eller inför ett vägval? Har du drömmar och mål du vill uppnå?

Ett samtal med en coach kan hjälpa dig att hitta din riktning och göra att en förändring blir lättare att överblicka. Det kan också stärka dig inför kommande utmaningar.

Coaching är en effektiv och givande metod, som hjälper dig att nå dina mål. Coaching är inte terapi, handledning eller rådgivning. En coach ställer frågorna, du har själv svaren. Genom att du själv hittar svaren och de metoder som passar dig allra bäst, säkerställs också resultat. Med hjälp av coaching kommer du att växa, hitta motivation och få nya insikter. 

På SupportMe fungerar Carina Granö-Träskelin som professionell coach. Hon är certifierad coach (ACC), diplomerad stress- och friskvårdsterapeut och qigonginstruktör. En erfaren och trygg coach.

Stärk ditt team med gruppcoaching. Gruppcoaching är en möjlighet för ett team att samla och få igång en diskussion om nya mål och visioner. Det är en möjlighet för teamet att förbättra sin kommunikation och samtidigt lära känna varandra bättre och plocka fram varandras styrkor. En ökad förståelse för varandras olikheter minskar risken för konflikter och bidrar till goda resultat. 

En coach s.a.s. svänger spegeln mot teamet, ställer frågorna och teamet hittar tillsammans svaren.  Gruppcoaching kan väl kombineras med individcoaching. 

 


Du kan läsa mera om gruppcoaching här.


Vill du veta mera om coaching? Fråga i chatten!
För bokningar, prisuppgifter och förfrågningar kan du sända e-post till info@supportme.fi eller ta kontakt i chatten.