img_7640-2

Carina Granö-Träskelin

Coachning

På SupportMe fungerar Carina Granö-Träskelin som professionell coach. Hon är certifierad coach (ACC), diplomerad stress- och friskvårdsterapeut, qigonginstruktör och politices magister. Med över 20 års erfarenhet av att jobba med kommunikation på olika sätt är Carina Granö-Träskelin en trygg och erfaren coach. Sedan hösten 2012 är Carina Granö-Träskelin egenföretagare med sitt välmåendecenter Wasa Wellness.


Står du inför förändring eller inför ett vägval? Har du drömmar och mål du vill uppnå? Ett samtal med en coach kan hjälpa dig att hitta din riktning och göra att en förändring blir lättare att överblicka. Det kan också stärka dig inför kommande utmaningar.

Coachning är en effektiv och givande metod, som hjälper dig att nå dina mål. Coachning är inte terapi, handledning eller rådgivning. En coach ställer frågorna, du har själv svaren. Genom att du själv hittar svaren och de metoder som passar dig allra bäst, säkerställs också resultat. Med hjälp av coachning kommer du att växa, hitta motivation och få nya insikter. 

Du kan stärka ditt team med hjälp av gruppcoachning. Gruppcoachning kan väl kombineras med individcoachning. 

Gruppcoachning är en möjlighet för teamet att samlas och få igång en diskussion om teamets mål och visioner. En coach svänger spegeln mot teamet, ställer frågorna och teamet hittar tillsammans svaren.  Samtidigt förbättras kommunikationen och teamet lär känna varandra bättre och kan plocka fram varandras styrkor. En ökad förståelse för varandras olikheter minskar risken för konflikter och bidrar till goda resultat. 

 


Du kan läsa mera om gruppcoachning här.


Vill du veta mera om coachning? Fråga i chatten!
För bokningar, prisuppgifter och förfrågningar kan du sända e-post till info@supportme.fi eller ta kontakt i chatten.

Relaterade nyheter

Vilka är vi som återvänder till kontoret?

Efter en lång tid av distansarbete börjar det snart bli dags att komma tillbaka till kontoren. Företag funderar redan nu över nya lösningar till de utmaningar som väntar. Men vilka är medarbetarna som kommer tillbaka, har du och jag förändrats?

Kreativ coaching öppnar upp din energi och skapande sida

Kreativitet handlar inte bara om konst – det är en väsentlig egenskap som hjälper oss att komma på bättre lösningar och jobba mer produktivt. Behöver du hjälp med att hitta tillbaka till ditt kreativa inre? Coach Carina Granö-Träskelin kan hjälpa dig finna de rätta verktygen.

Låt kreativiteten flöda – det hjälper dig på jobbet

Människor är i grund och botten kreativa varelser – men ibland sinar energin och intresset. Vår kreativitet är kopplad till vårt välmående och även till vår hälsa. Coach Carina Granö-Träskelin berättar hur du kan öka din kreativitet.