Bli en bättre ledare – utveckla din EQ

 

Emotionell intelligens, eller EQ, har intresserat många forskare och HR-specialister de senaste åren. Man menar att känslohantering är nyckeln till ett framgångsrikt ledarskap. Men vad är EQ egentligen och hur leder man med emotionell intelligens? 

Duktiga ledare har ofta mycket kunskap och stort intellekt. En del forskare hävdar dock att en viktigare egenskap för framgångsrikt ledarskap är emotionell intelligens, EQ. De goda nyheterna är att EQ är en färdighet man kan öva och träna upp. Genom till exempel coachning kan man öva på att bli bättre på att möta och bearbeta känslor. Emotionell intelligens handlar egentligen om just det – att hantera känslor. 

Det finns fyra olika plan av känslohantering som man pratar om när det gäller EQ – självmedvetenhet, självkontroll, social medvetenhet och relationshantering. Det innebär att man är medveten både om sina egna och andras känslor, samt att man kan hantera känslomässiga situationer som kan uppfattas som påfrestande eller stressande. 

Vad kännetecknar ledare med hög EQ? Vi listar fem olika sätt som du blir bättre på att leda med emotionell intelligens.

1. Våga visa sårbarhet. I dessa tider hjälper det att vara realistisk och inte sopa problem under mattan. Håll en öppen dialog med anställda om hur saker och ting är just nu. Dela med dig av dina egna bekymmer och tankar med ditt team. Alla sitter i samma båt just nu, och påminn ditt team om att ni är just det – ett team.

2. Var självmedveten. Genom att känna dig själv kan du lättare förstå andra. När du har kontroll över dina känslor, blir ditt ledarskap mer effektivt. Öva på att lära känna dina känslor och identifiera hur du mår. Skriv ner dina tankar före arbetsdagen börjar. Notera ditt sinnestillstånd.

3. Visa empati. I en tidigare artikel berättade unga att de vill ha en empatisk chef. Folk vill ha en chef som bryr sig om sina anställda, och som är förstående och kan se saker ur en arbetares synvinkel. Prata om livet utanför jobbet. Fråga ditt team vad de behöver hjälp med, och visa att de kan förvänta sig ditt stöd.

4. Satsa på effektiv kommunikation. En undermålig kommunikation på arbetsplatsen leder till frustration, förvirring och problem. Lägg energi och resurser på att förbättra er kommunikation på jobbet. Ledare med hög emotionell intelligens är bättre på att kommunicera, och kan därmed lättare knyta an till, övertyga och motivera anställda.

5. Börja med din självmotivation. Kännetecknande för alla bra ledare är att de har förmågan att motivera andra. Men för att kunna leda och motivera andra, måste man först hitta sin egen självmotivation. Vad är din interna drivkraft? Varför är ditt jobb viktigt? 

Sammanfattningsvis handlar emotionell intelligens om att förstå dina och andras känslor och hur det leder till ett visst beteende, samt använda den informationen för att skapa motivation.

 


Källa: Forbes
Text: Sandra Norrman
Bild: Hannah Kjellman