Åtta principer för framgångsrika team

Vad krävs av framgångsrika team idag? Hur gör man för att skapa starka team? Utifrån forskning gjord av nationalekonomen och nobelpristagaren Elinor Ostrom, förklarar Jenny Julin och Anna Nordmyr de åtta principerna för framgångsrika och hållbara team.

1. Tydliga mål och roller. När alla har en specifik roll i teamet vet var och en också vad de ska göra. Samtidigt bör man sätta tydliga gemensamma mål som alla kan eftersträva. Det leder till att man arbetar tillsammans för att nå de målen. 

2. Rättvis fördelning mellan insats och belöning. Det behöver finnas en rimlig balans mellan den insats man bidrar med, och den belöning man får i gengäld. Om denna balans rubbas kan arbetsproduktiviteten drabbas negativt.

3. Platta till pyramiderna. Genom att inkludera alla i beslutstagande processer ser man till att alla får sin röst hörd, och att man delar på ansvaret i gruppen. Alla teammedlemmar känner sig inkluderade. 

4. Uppföljning av beteenden. Organisationens policyn vägleder oss i sakligt beteende, men det är egentligen uppföljningen av våra beteenden som styr. Om någon inte följer riktlinjerna, krävs beteendeförändringar.

5. Graderade sanktioner för ohjälpsamma beteenden. Det kan vara svårt för många att våga lyfta upp problem som finns i teamet, men det är en viktig punkt som säkerställer en trivsam arbetsmiljö och psykologisk trygghet. Enligt denna princip är det viktigt att hantera beteenden och att rikta sanktioner mot beteenden, inte personer. 

6. Snabb och rättvis konflikthantering. Konflikter uppstår hela tiden, och det är naturligt. Problemen härstammar ofta från de fem första punkterna. Därför lönar det sig att se tillbaka på dessa för att hitta en lösning.  Att kunna lösa konflikter effektivt är väsentligt för att ett team ska kunna fortsätta arbeta tillsammans och arbeta produktivt. 

7. Mandat till självbestämmande. I sådana team där man har större självbestämmande, tenderar man också att prestera bättre. Ju mer jämställda man är inom teamet, desto bättre. 

8. Riva murarna. Om ens team börjar bygga murar, och endast arbetar inom gruppen, är det dags att riva murarna. Teamet behöver också kunna samarbeta med andra kollegor och team.

 


Vill ni veta mera om TwoSisters Consultations tjänster?
Ta kontakt i chatten, så hjälper vi dig vidare.
Det går också bra att mejla på info@supportme.fi.Arbetshandledare Anna Nordmyr och Jenny Julin. Foto: Jacob Åberg.