Återskapa vi-känslan med hjälp av drama


Flera månaders distansarbete påverkar sammanhållningen i ett team i allra högsta grad. Behöver just ditt team en nystart? Dialog – ett dramapedagogiskt resurscenter hjälper arbetsgemenskaper att återskapa vi-känslan med hjälp av drama.

När det blir dags att återgå till fysisk närvaro på arbetsplatserna, kan det vara bra att börja med att skapa en bra gemenskap och sammanhållning i teamet. Det kan ses som ett unikt tillfälle att jobba med gruppdynamiken i teamet.

Dialog hjälper arbetsgemenskaper att återskapa och stärka vi-känslan på ett lättsamt, kravlöst och roligt sätt. 

Dialog – ett dramapedagogiskt resurscenter jobbar med kommunikation, samarbetsförmåga och social kompetens. 

– Vi tar lätt för givet att vi kan kommunicera med varandra. Men en bra kommunikation kräver träning och eftertanke. Ett team kan behöva återskapa den goda stämningen, men det är aldrig fel att också jobba med att upprätthålla sammanhållningen, säger Dialogs dramapedagoger Jenny Holm och Anna Moberg.

Enligt Dialog är det alltid rätt läge att jobba med gruppdynamiken och sammanhållningen i ett team. Det sker en ständig utveckling inom ett team och därför är teamet aldrig färdigt. Det sker konstant förändringar som påverkar gruppdynamiken, till exempel nyrekryteringar, medarbetare som slutar och olika förändringar på arbetsplatsen. 

Dialog skräddarsyr workshoppar och samarbetsövningar utifrån en grupps önskemål och behov. 

– Där jag känner att jag har ett team med mig, trivs jag också bra och gör ett bättre jobb. Samtidigt känner jag också att jag vill underlätta arbetet för de andra i gruppen, menar dramapedagog Lotta Ventus.

 


Ta kontakt i chatten – så berättar vi mera om Dialogs workshoppar!
Det går också bra att mejla på info@supportme.fi.