Arbetsvälmående


 


Arbetsglädje

 
Vad är arbetsglädje, varför är det viktigt och vems är ansvaret? Det här är några frågor som vi besvarar under denna föreläsning.

 

Föreläsare: TwoSisters Consultation

 


Att arbeta i en arbetsgemenskap

 

På den här föreläsningen går vi igenom vilka olika faser varje arbetsgrupp behöver gå igenom för att bli ett s.k. effektivt team där arbetet flyter och konflikter handskas smidigt och bra. Vi går också igenom vanliga utmaningar som dyker upp på de flesta arbetsplatser och vilket ansvar vi alla kan ta för det sociala klimatet på jobbet.

 

Föreläsare: TwoSisters Consultation

 


Motivation till motion 

 

Rör du på dig tillräckligt? Hur skall vi i dagens fullspäckade scheman lyckas trycka in ett par träningspass i veckan? Dessa frågor är några av de frågor som behandlas under denna föreläsning. Vi ser också på vilka effekter vi får om vi lyckas få in de där 150 min/vecka och ifall vi har så fullt i schemat att vi måste prioritera endast en typ av träning, vad skall vi då satsa på?

 

Föreläsare: TwoSisters Consultation

 


Stress och stresshantering 

 

På denna föreläsning pratar vi om vad stress egentligen är och vilka de negativa effekterna kan bli av s.k. långvarig stress. Vi går också igenom konkreta metoder för att hantera stress. På denna föreläsning får du själv reflektera över din situation, men det går också att göra det mera som en gruppdiskussion där vi tillsammans funderar över vilka stressorer vi har på vår arbetsplats och vad vi kunde göra för att minska på dessa.

 

Föreläsare: TwoSisters Consultation