Arbetsrätt


 


Arbetsrätt

 

Ämnet och innehållet skräddarsys enligt önskemål.

 

Föreläsare: Anne Lindgren-Slotte/Lextera Law
Anne Lindgren-Slotte utexaminerades som jurist år 2010 och har bred erfarenhet av arbetsrättsliga frågor tack vare arbetserfarenhet inom domstolar, från privata sektorn och arbetarskyddsmyndigheten. Anne är dessutom vicehäradshövding och ekonom.

 


Jobbet ska göras – men hur?

 

Arbetslivet förändras, liksom alternativen att få jobbet gjort. Ska vi ha anställda i arbetsförhållande, anlita underleverantörer eller köpa tjänster av freelancers? Tips och råd för att undvika fallgropar.

 

Föreläsare: Anne Lindgren-Slotte/Lextera Law
Anne Lindgren-Slotte utexaminerades som jurist år 2010 och har bred erfarenhet av arbetsrättsliga frågor tack vare arbetserfarenhet inom domstolar, från privata sektorn och arbetarskyddsmyndigheten. Anne är dessutom vicehäradshövding och ekonom.