_mg_1011

TwoSisters Consultation

Arbetshandledning & coachning

På SupportMe fungerar Anna Nordmyr och Jenny Julin som som arbetshandledare och coacher. Sedan dryga tio år tillbaka jobbar de med att skapa mentalt och socialt välmående på arbetsplatser. De är båda certifierade inom arbetshandledning och driver tillsammans företaget TwoSisters Consultation.

 


 

 

Kontinuerliga förändringar i arbetslivet och i företagens verksamhet förutsätter snabb förändringsförmåga och motiverad personal. Företagen måste förnya sig och personalen behöver lära sig nya saker och färdigheter. Detta kräver ett helt nytt sätt att tänka och närma sig det egna arbetet och också förmåga att koppla det till företagets mål. I dessa situationer kan arbetshandledningen vara ett fungerande arbetsredskap.

Arbetshandledning är en väletablerad arbetsmetod, som främjar yrkesmässigt lärande och som främjar organisationens verksamhet. Handledningen stöder också organisationens strategi och affärsekonomiska utveckling.  

Arbetshandledning lämpar sig både för enskilda individer och grupper. Arbetshandledarens perspektiv utifrån och hens strukturerande och klargörande frågor kan få deltagarna att tänka på situationen på ett nytt sätt.

Jenny Julin och Anna Nordmyr är sympatiska och empatiska lyssnare som fostrats att arbeta målinriktat via satsningen på idrott. Med känslorna nära till hands låter de passionen till att förstå mänskligt beteende vara drivkraft i att hjälpa andra i arbetslivet. I grunden är Julin magister inom specialpedagogik, diplomerad kostrådgivare, och utbildad arbetshandledare och organisationskonsult enligt Suomen Työnohjaajats krav. Nordmyr är ekonomie magister och har flera utbildningar inom träning och mentalt välmående.

 

Vilken är nyttan med arbetshandledning?

 • De gemensamma målen blir tydligare.
 • Uppgifterna och rollerna förtydligas på individ-, grupp- och organisationsnivå.
 • Arbetet flyter bättre.
 • Förändringsviljan och lärandet ökar.
 • Ledarskapet och samarbetet utvecklas.
 • Produktiviteten och konkurrenskraften får möjlighet att växa.


Så här fungerar arbetshandledning

 • Arbetshandledningsprocessen består av flera samtal eller tillfällen och den erfarenhetsbaserade inlärningen mellan tillfällena. I arbetshandledningen reflekteras erfarenheterna från arbetet och vilket samband de har med uppställda mål.
 • Eftersom arbetshandledning är en utvecklingsprocess är det bra att boka tillräckligt med tid. Tillfällena kan till exempel vara 60-90 minuter per gång ungefär med fyra till sex veckors mellanrum. Gruppens ideala storlek är 3-8 deltagare.
 • Arbetshandledningen är konfidentiell.
 • Varje deltagare har rätt att själv bestämma vad och hur öppet hen berättar om sitt arbete och sina tankar.
 • Arbetshandledaren strävar efter objektivitet och betraktar saker utifrån.
 • Arbetshandledaren hjälper deltagarna genom att ställa frågor som hjälper dem att hitta sina egna lösningar för att få arbetet att flyta bättre, strukturera arbetsrelaterade situationer och för att lära sig av dem.

 


Vill du veta mera eller boka tid för ett digitalt möte, ta kontakt via chatten.

Relaterade nyheter

5 nya vanor för det nya året

Ett nytt år ger även möjligheten att införa nya och hälsosammare vanor på jobbet både för dig själv och ditt team. Arbetshandledare och kostrådgivare Jenny Julin på TwoSisters Consultation ger sina 5 bästa tips. 

Kropp och själ hör ihop

Vi hör om alla fysiska fördelar, som motion ger oss. Men allt för ofta glömmer vi bort att den mentala biten är minst lika viktig. Välmående är inte bara fysiskt utan det är också mentalt, påminner arbetshandledarna Jenny Julin och Anna Nordmyr på TwoSisters Consultation.

Åtta principer för framgångsrika team

Vad krävs av framgångsrika team idag? Hur gör man för att skapa starka team? Utifrån forskning gjord av nationalekonomen och nobelpristagaren Elinor Ostrom, förklarar Jenny Julin och Anna Nordmyr de åtta principerna för framgångsrika och hållbara team.