Arbetshandledning & coaching


 

 

Kontinuerliga förändringar i arbetslivet och i företagens verksamhet förutsätter snabb förändringsförmåga och vilja att växa. Företagen måste förnya sig och personalen behöver lära sig nya saker och färdigheter. Detta kräver ett helt nytt sätt att tänka och närma sig det egna arbetet och också förmåga att koppla det till företagets mål. I dessa situationer kan arbetshandledningen vara ett fungerande arbetsredskap.

Arbetshandledning lämpar sig både för enskilda individer och grupper. Arbetshandledarens perspektiv utifrån och hens strukturerande och klargörande frågor kan få deltagarna att tänka på situationen på ett nytt sätt.

På SupportMe fungerar Anna Nordmyr och Jenny Julin som arbetshandledare och coacher. Båda är certifierade inom arbetshandledning. Arbetshandledning är en väletablerad arbetsmetod, som främjar yrkesmässigt lärande och som främjar organisationens verksamhet. Handledningen stöder också organisationens strategi och affärsekonomiska utveckling.

 

Vilken är nyttan med arbetshandledning?

 • De gemensamma målen blir tydligare.
 • Uppgifterna och rollerna förtydligas på individ-, grupp- och organisationsnivå.
 • Arbetet flyter bättre.
 • Förändringsviljan och lärandet ökar.
 • Ledarskapet och samarbetet utvecklas.
 • Produktiviteten och konkurrenskraften får möjlighet att växa.


Så här fungerar arbetshandledning

 • Arbetshandledningsprocessen består av flera samtal eller tillfällen och den erfarenhetsbaserade inlärningen mellan tillfällena. I arbetshandledningen reflekteras erfarenheterna från arbetet och vilket samband de har med uppställda mål.
 • Eftersom arbetshandledning är en utvecklingsprocess är det bra att boka tillräckligt med tid. Tillfällena kan till exempel vara 60-90 minuter per gång ungefär med fyra till sex veckors mellanrum. Gruppens ideala storlek är 3-8 deltagare.
 • Arbetshandledningen är konfidentiell.
 • Varje deltagare har rätt att själv bestämma vad och hur öppet hen berättar om sitt arbete och sina tankar.
 • Arbetshandledaren strävar efter objektivitet och betraktar saker utifrån.
 • Arbetshandledaren hjälper deltagarna genom att ställa frågor som hjälper dem att hitta sina egna lösningar för att få arbetet att flyta bättre, strukturera arbetsrelaterade situationer och för att lära sig av dem.

 


Boka tid för ett digitalt möte (60 minuter) via chatten.
Timtaxan för handledning och coaching är 50 euro + moms.


Spana även in TwoSisters Consultations föreläsningar i webbshoppen.           Till webbshoppen