Är det varmt på jobbet?


Det behöver nödvändigtvis inte vara en värmebölja ute som höjer temperaturen på jobbet. Temperaturväxlingar kan ske på varje arbetsplats. Vissa arbeten är ju varma redan i sig. SupportMe frågade jurist Anne Lindgren-Slotte på Lextera Law vad som gäller då det är varmt på jobbet.

 

Tänk dig verkligen varma arbetsmiljöer, såsom en pizzeria, växthusarbete, takarbete – bara för att nämna några exempel.  Även i kontorsarbete kan temperaturförhållanden variera.

– Värmen i en arbetsmiljö kan bero på många olika saker, till exempel på direkt solsken, temperatur, byggkonstruktioner, ventilation, värmestrålning eller fuktighet, nämner jurist Anne Lindgren-Slotte som några exempel.


Ingen övre värmegräns

Att arbeta i varma förhållanden innebär att lufttemperaturen överstiger 28 grader. Men det finns egentligen inte en övre värmegräns för hur varmt det får vara på jobbet.

Enligt Anne Lindgren-Slotte handlar det istället om att arbetstagarnas exponeringstid för varma förhållanden ska begränsas.

För det här ändamålet finns det lagstiftning och rekommendationer som arbetsgivaren måste följa.


Arbetsgivarens ansvar

En arbetsgivare har ansvar över att arbetsmiljön är trygg och säker. Utgångspunkten är arbetsgivarens allmänna omsorgsplikt enligt arbetarskyddslagen.

Det betyder att varje arbetsgivare ska genom nödvändiga åtgärder sörja för sina arbetstagares hälsa och säkerhet i arbetet.

Därför gäller det för arbetsgivare att hålla koll på faktorer, bl.a. temperaturförhållanden, som påverkar arbetsmiljön. Helt enkelt, se till att arbetsförhållandena orsakar så lite som möjligt risker, besvär och faror för arbetstagarna.

En arbetsgivare kommer inte undan sin omsorgsplikt förutom i exceptionella och oförutsägbara fall som ligger utanför arbetsgivarens kontroll.


Tekniska lösningar först

Första steget för arbetsgivaren är alltid att med hjälp av tekniska lösningar se till att temperaturen inte stiger över 28 grader.

De tekniska lösningarna kan omfatta till exempel att isolera, ventilera eller att få luft i rörelse för att få bort överskottsvärme. Det kan också handla om att förhindra direkt solsken.

– Här gäller det för arbetsgivaren att ta i beaktande arbetets natur, arbetsmiljön och hur det ser ut på arbetsplatsen samt också arbetstagarnas personliga förutsättningar att klara av värmen, förklarar Anne Lindgren-Slotte.


Få in pauser

Då de tekniska lösningarna inte är tillräckliga för att sänka temperaturen i arbetsmiljön, är följande steg att begränsa den tid som arbetstagaren exponeras för värmen.

I praktiken innebär det att ta in flera pauser med jämna mellanrum i svalare utrymmen. En paus i samma varma miljö underlättar ju inte situationen.


Arbetstagarens ansvar

Förutom att arbetsgivaren har sitt givna lagenliga ansvar och sina skyldigheter, har även en enskild arbetstagare ett ansvar att göra vad hen kan för att underlätta situationen.  Exempelvis att dricka ordentligt i värmen och att klä sig lämpligt.

Anne Lindgren-Slotte påminner också att det är mycket individuellt hur vi upplever olika temperaturförhållanden.

Känner du att det är för varmt på jobbet? Ta då upp saken till diskussion med din arbetsgivare.


Behöver du juridisk hjälp?
Lämna dina kontaktuppgifter i chatten och vi hjälper dig vidare. 

I vår webbshop hittar du juridiska guider, mallar och videoföreläsningar.