Anna Nordmyr: ”En dag i taget sätts nu på prov”

Det är ett exceptionellt läge vi lever i just nu med undantagstillstånd i landet. Plötsligt jobbar största delen distans, skoleleverna har distansundervisning hemma och företagare kämpar för att hålla igång sin verksamhet.

Det tar tid att vänja sig. Men det finns vissa saker som vi alla kan göra för att underlätta situationen. Arbetshandledare och organisationskonsult  Anna Nordmyr ger oss 6 råd som hjälper oss att hantera situationen.1. Till att börja med
är det viktigt att försöka behålla så många rutiner som möjligt fastän vi jobbar hemifrån och har distansundervisning. Det är inte lätt och givetvis behövs justeringar. Men så långt som möjligt är det bra att försöka t.ex. stiga upp samma tid som alltid och äta måltiderna enligt vanliga tider. 

2. Håll kontakt med andra. Det här är egentligen det allra viktigaste rådet. Fastän vi alla är utspridda på olika håll,  är det viktigt att vi håller kontakt med varandra per telefon, mail eller andra kanaler. Ifall vi isolerar oss helt, kan paniken börja växa ännu mer.

3. Ifall du får en personlig dipp och du känner att panikkänslorna tar över där hemma, prata då så fort som möjligt med någon du litar på. Det kan vara din förman, kollega, familjemedlem eller vän.  Börjar du må verkligen dåligt – sök professionell hjälp genast och låt inte situationen fortsätta för länge. Det finns möjligheter till hjälp digitalt via webben.

4. Du som är ledare har en viktig roll inför ditt team eller din arbetsgrupp i den här situationen. Informera din personal vad som gäller, så att alla är uppdaterade. Det är inte lätt att leda, om man själv mår dåligt och inte vet hur situationen ska lösas. Mår du dåligt – sök hjälp i tid. Det är viktigt att nu försöka hålla sig lugn och ta sig igenom situationen ett steg åt gången. Just nu kan vi inte annat än att hålla oss till den information som vi har och uppdatera vartefter vi får ny information. Även om du gentemot din personalgrupp behöver bibehålla ett lugn så är det viktigt att även du som ledare har ett forum där du kan tala ut om din oro. Här kan t.ex. en arbetshandledare vara till hjälp.

5. Fortsätt att ta hand om din hälsa, gå ut och rör på dig. Nu är det ju inte möjligt att gå ut tillsammans i grupp, men istället, som ett roligt tips, ha en gemensam utmaning under den här tiden hemma. Kom överens i t.ex. din arbetsgrupp att köra en utmaning från och med nu fram tills restriktionerna är över. Bestäm er för att exempelvis springa eller gå 1 gång / 10 minuter / 1 km per dag. En sådan här minikampanj får er att fokusera på någonting annat också. 

6. Sist men inte minst, uppmuntra varandra. Under den här tiden kommer var och en att turvis känna dippar och frustration över situationen. Speciellt de som är mest drabbade av situationen kommer att ha tuffa perioder. Då är det viktigt att ni stöder, hjälper och uppmuntrar varandra.

 


Boka digital handledning via SupportMe.
Ta kontakt via chatten eller per mejl info@supportme.fi