5 punkter att tänka på när du kommunicerar i kristider


Nu räknas både ord och handling. Kommunikatör Linn Jung listar 5 punkter som du inte ska glömma när du informerar och kommunicerar om coronakrisen.

 

1. Justera kampanjer. Kika igenom er annonsering och pågående kampanjer. Dra tillbaka de som inte är lämpliga eller som kan upplevas som att ni kapitaliserar på oron. Under samhällskriser är vi som mottagare extra känsliga för budskap och det är lätt att kampanjer slår fel i den nya kontexten. Kampanjer som innehåller kramar, pussar och fysisk kontakt kan vänta till senare. Justera eller pausa – och återkom när tiden är rätt och publiken är redo.


2. Empati.
Lyhördhet inför människors oro är av största vikt. Låt allvaret i situationen avspeglas i er kommunikation, utan att spä på människors oro. Just nu bör empati genomsyra den externa kommunikationen. Att inte ta människor på allvar i svåra situationer bör undvikas. 


3. Snabba svar.
Snabbhet, tillgänglighet och flexibilitet är alltid viktigt, men ännu mer avgörande nu. Svara på frågor från media, kunder, medlemmar och andra viktiga kontakter. Glöm inte heller bort den interna kommunikationen i allt kaos. Snabba svar skapar förtroende och bygger långsiktiga relationer. Att tiga sig igenom coronakrisen är inget alternativ.


4. Hjälp till.
Se över vilka möjligheter som finns i den egna verksamheten att hjälpa samhället i rätt riktning. Om ni vidtar dylika åtgärder – berätta om dem! Det gör gott för alla och stärker ert varumärke framåt. Alla kan axla samhällsansvar, hur litet det än må vara.


5. Håll er till krisplanen.
I den ingår antagligen att strategiskt utvalda talespersoner kommunicerar ut vilken inverkan coronaspridningen har på er verksamhet, vilka åtgärder ni vidtagit och vilka konsekvenser som är att vänta under den kommande tiden. Följ upp och uppdatera kommunikationen varje gång situationen kräver det. Just nu är det dagligen.


Vill du veta mera om krisplaner och strategier?
Hör av dig till oss!

 

E-post: info@supportme.fi
Telefon: +358 50 354 27 20

Du kan också kontakta oss via vår chat som du hittar här nere i högra hörnet. Här får du stöd av kundsupporten varje vardag kl. 9-15.