2020 är här – har du koll på trenderna inom kommunikation?

 

Trenderna är solklara. Allt handlar just nu om att personifiera kommunikation och marknadsföring. Det handlar om hur väl du lyckas sälja in dina värderingar men också vilka känslor du kan väcka! Ditt varumärke skall alltid väcka känslor och det innebär att ditt varumärke är de känslor och förhoppningar som väcks när människor är i kontakt med dig. 

 Här kommer några tips för hur man kan göra en lyckad kommunikation:

  • Var överens om vilka frågor ni driver och vilka ämnen ni skriver om.
  • Ha alltid en tydlig bild av de prioriterade målgrupperna.
  • Välj dina kanaler utgående från de målgrupper ni prioriterar.
  • Ha en målgruppsanpassad målsättning  – vad vill ni åstadkomma?