4 tips för en välmående personal

Inom café- och restaurangvärlden är det inte ovanligt med inhoppare. Tempot är högt. Målet är kvalitet och framför allt nöjda och glada kunder. Björn Helsing, SupportMes rådgivare inom restaurangbranschen, listar fyra tips för att lyckas med detta.

1. Ta hand om din personal

Det allra viktigaste som du har som krögare och ledare är din personal. En välmående, delaktig och motiverad personal behövs för att arbetet ska löpa.

2. Introduktion till jobbet

Satsa alltid på introduktionen av nyanställda. Det är basen, grundbulten, för det övriga arbetet. Omsättningen av personalen kan vara stor och inhoppare kan behövas med kort varsel. Men trots det borde det alltid hittas en extra växel för en lyckad introduktion.

3. Tydlig kommunikation

Din grundidé ska genomsyra hela verksamheten och allt arbete. Speciellt för nya i jobbet och i branschen är det extra viktigt att tydligt förmedla din verksamhetsidé. Med andra ord, kommunicera tydligt vem är vi, vad är vårt koncept och vad är vår affärsidé.

4. Gästföreläsningar och utbildning

I mån av möjlighet ordna inspirationsträffar, kick-offs och ta in gästföreläsare. Erbjud utbildningar eller kurser för din personal.  Försök hitta på sådana saker som intresserar alla dina medarbetare och sådant som gynnar alla. Boka en inspirerande föreläsning eller utbildning om förändring och kreativitet  med kunden i fokus. Ta kontakt i chatten nere i högra hörnet!

Björn Helsing har 30 års erfarenhet från köks- och restaurangbranschen som kock, köksmästare, utbildare, strategirådgivare och företagare. Björn Helsing är också en positiv, engagerad och jordnära talare.