3 tips till HR inför 2021

Stora utmaningar väntar oss i det nya året. Efter en lång tid av distansarbete och minimal social kontakt är många utmattade och ensamma. SupportMe ger 3 tips om vilka prioriteringar HR och ledare bör göra i 2021.

 

1. Flexibilitet. Under rådande pandemi har vi verkligen fått lära oss vikten av att snabbt kunna kasta om saker och ting. Reglerna och restriktionerna ändras fort. Det gäller att följa med aktivt i nyheterna. Men många är trötta på att följa med och försöka hålla koll på vilka regler som gäller. Därför är det chefer och HR som bör ta det ansvaret, och informera sina medarbetare om läget och hur de påverkas av olika beslut och vad som krävs. Det krävs flexibilitet av alla. Även före pandemin kunde man konstatera att konsten att vara flexibel är en viktig färdighet. Utvecklingen av ny teknologi går snabbt och det för med sig nya utmaningar.

 

2. Hälsan. Många har varit hemma en längre tid i distansarbete. Man saknar kontoret och gemenskapen, och framför allt den sociala kontakten. För HR är det viktigt att prioritera och ta hand om medarbetarnas hälsa. Både den mentala hälsan och den fysiska hälsan. Målet är att undvika stress, utbrändhet och sjukskrivningar, men även tristess och ensamhet. 

Uppmuntra till sunda vanor, och en öppen arbetsplats där man kan ta stöd av varandra. Låt medarbetarna komma till tals i undersökningar, och följ därefter upp resultatet med en lösning. Till exempel kunde man oftare ordna sociala träffar via Zoom, digitala kaffepauser eller hitta på ett roligt projekt tillsammans för att göra något gemensamt, trots att det sker på distans.

 

3. Learnability. Det vill säga förmågan att lära sig, att vara adaptiv. I takt med att världen förändras och teknologin utvecklas kommer vi att behöva nya kunskaper. Det vi behöver i form av kunskap och kompetens idag kan vara ute om några år. Vi behöver kontinuerligt lärande, och framförallt hitta drivet att vilja lära oss mera hela tiden. Det gäller att hitta ett sätt att inspirera och motivera. För HR och chefer kan det betyda kurser och fortbildning både åt sig själva, men även för medarbetare och anställda.

 


Via SupportMe får du kontakt med dramapedagoger, coacher, arbetshandledare, jurister och kommunikatörer. Allt du behöver för att få just din arbetsplats att rulla! Ta kontakt i chatten, så hjälper vi dig vidare.

 


Text: Sandra Norrman
Foto: Hannah Kjellman