3 goda orsaker att stärka ditt HR-kunnande i sommar

Anna Bertills ger dig tre orsaker att stärka din kompetens inom personalförvaltning och ledning tillsammans med Folkhälsan Utbildning i sommar.


1. Hösten väntar med nya utmaningar.
Oavsett när normalläget uppstår har vi en lång väg att gå när det gäller situationen på arbetsmarknaden. Under kursen går vi in på omställningsförhandlingar och att leda under ovisshet.

2. HR-arbetet behövs mer än någonsin.
Ett framgångsrikt HR-arbete lägger grunden för ett gott ekonomiskt resultat. För att ta oss igenom en djup recession är det viktigt att stärka HR-kunnandet i alla organisationer. 

3. Det förebyggande arbetet är A och O.
Niclas Wiitala ger oss grunderna i det förebyggande arbetet gällande fysiskt välmående, sömn och kost.

 


På grund av rådande omständigheter blir utbildningen digital via zoom och priset sänks.

Inom kursen “HR-support” ger Bertills & Jung tillsammans med Folkhälsan Utbildning insikt i vad HR betyder. Hur man kan leda effektivt,  hur man jobbar förebyggande inom HR och hur man leder upp det konkreta arbetet i tider av förändring. Kursen omfattar personalhandledning, arbetsmiljö, arbetsrätt, stresshantering, riskhantering, kommunikation, omställningsförhandlingar och ledarskap. 

Här kan du läsa mera.